Koalice připravila legislativní změny upravující podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů…

Změna charakteru obytných zón určených tradičně pro dlouhodobé ubytování, bezpečnostní rizika, snížení dostupnosti bydlení pro občany, dopady na obecní i státní pokladny, nerovné podmínky či nekalá soutěž ve vztahu k hotelovému průmyslu, to jsou nejzásadnější problémy, které s sebou nese oblast podnikání s krátkodobými ubytovacími službami.

Možnosti, jak se mohou česká města v současnosti vypořádat s problémy, které s sebou přinášejí krátkodobé pronájmy, jsou podle radní Hany Kordové Marvanové téměř nulové a stejně tak je velmi nízká vymahatelnost povinností, které mají podnikatelé v tomto druhu podnikání plnit. Rada hl. m. Prahy proto vzala na vědomí návrh radní Hany Kordové Marvanové týkající se změny stávající legislativy vedoucí k řádné regulaci poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, a to konkrétně návrh změny zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a změny živnostenského zákona.

„Návrhy vznikly ve spolupráci s odborem cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj. Navrhované změny by měly vést k účinnému řešení potíží vyplývajících z dnes už fakticky nesdíleného krátkodobého ubytování na území České republiky,“ zdůvodňuje potřebu změny zákonů radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.

Praha spolu s dalšími nejen českými městy dlouhodobě poukazuje na obtížnou kontrolovatelnost podnikání v oblasti sdílené ekonomiky. Obce si stěžují na nedostatek relevantních informací, v případě poskytování ubytovacích služeb například nedisponují informacemi o osobách poskytujících ubytování a o nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány.

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-mesto-bude-spolupracovat-se-strazniky-na-reseni-problemu-s-airbnb/
https://www.prazskynoviny.cz/o-praze/praha-airbnb-stale-problemem/

„Pro účinnou kontrolu dodržování stanovených povinností ze strany poskytovatelů služeb je proto nezbytné, abychom příslušné informace měli k dispozici. Navrhujeme, aby každý, kdo zprostředkuje prostřednictvím online platforem krátkodobé ubytování, byl povinen na žádost obecního živnostenského úřadu sdělit relevantní informace o poskytovateli ubytování a o adresách míst, na kterých jsou tyto služby poskytovány,“ zdůrazňuje radní Kordová Marvanová.

V praxi totiž platí, že obecní živnostenské úřady ověřují, zda osoba, která služby poskytuje, disponuje příslušným živnostenským oprávněním a je nahlášena a řádně označena provozovna. Legislativní změny dále počítají s tím, že živnostenské úřady by měly mít možnost získané informace poskytnout i dalším orgánům vykonávajícím veřejnou moc.

Údaje, které bude obecní živnostenský úřad oprávněn po online platformách požadovat, souvisejí jednak s identifikací poskytovatele služeb a dále pak s rozsahem poskytovaných služeb. Změna v živnostenském zákoně by obcím poskytla zmocnění k vydání nařízení, kterým by mohla stanovit například maximální počet přenocování za rok na jednu ubytovací jednotku nebo maximální počet ubytovaných osob.

„Pravomoc regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb na svém území má řada světových měst, které se potýkají s negativními dopady tohoto druhu podnikání na život obyvatel měst. Navrhovanou změnu by mohla například Praha či další turisticky atraktivní města v České republice využít v případě, že by to bylo z hlediska dopadů na život rezidentů v centru města nutné,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.

Rada hl. m. Prahy zmocnila radní Hanu Kordovou Marvanovou jednat o těchto legislativních návrzích s poslanci a senátory Parlamentu a s ministerstvem pro místní rozvoj tak, aby byly návrhy předloženy v nejbližší době do Parlamentu. „Na základě jednání pracovní skupiny, která se schází na ministerstvu pro místní rozvoj a jejíž vznik jsme za Prahu iniciovali, považuji za optimální, aby tyto legislativní návrhy předložila jako poslaneckou iniciativu skupina poslanců tak, aby byla maximální naděje na brzké schválení.“

A co na to opozice v Zastupitelstvu hl.m. Praha?

„Návrh na povinnost informovat příslušné úřady o poskytovateli ubytování a o adresách míst, na kterých jsou tyto služby poskytovány je jistě krok správným směrem. Již dlouho tvrdím, že je sice možné vykročit směrem legislativních změn, ale mnohem důležitější je důsledně vymáhat stávající české zákony. Očekával bych od primátora, že bude synchronizovat Českou obchodní inspekci, finanční a živnostenský úřad… Je třeba mít i mezinárodní dohody nejen na sdílené ubytování, ale i další služby, které by ostatní státy respektovaly a tlačily na své provozovatele k tomu, aby podávaly potřebné informace. Mnohem důležitější jsou podle mě případné změny v občanském zákoníku. Je nutné posílit postavení jednotlivých sdružení vlastníků jednotek a družstev, aby jejich členové, kteří jsou pronájmy postiženi, měli lepší vymahatelnost práva. Takže jako první krok aktivitu paní Marvanové vítám, ale pevně doufám, že to tímto neskončí.“ Řekl pro Prazskynoviny.cz, Tomáš Portlík, 1. místostarosta Praha 9 & zastupitel ZHMP za ODS.

„Myslím si, že třeba radní Hana Marvanová na tom opravdu pracuje, skoro bych použil slovo vyšívá, dlouhou dobu, konec konců jsme celou řadu těch nápadů a námětů, dělali spolu. Já jsem třeba v poslanecké sněmovně navrhoval to zmocnění pro obce, aby si to mohli regulovat na svém území sami. Stejně tak, aby předávali ty informace živnostenským úřadům. Který nakonec teda podán nebyl, to tam někde zapadlo. Mám pocit, že to měl podat můj kolega Petr Dolínek, a pak jsem tam navrhl návrh týkající se toho, aby ty poplatky za majitele těch bytů, platili ty aplikace, ty zprostředkovatelé, čímž by se ušetřilo administrací a zároveň bychom měli elementární informace o množství těch případů. Takže na úrovni toho, že koaliční radní a opoziční předseda klubu spolu můžu kooperovat a spolupracovat, protože jsem zároveň poslanec největšího klubu, tak to si myslím, že to funguje. Jestli potom všichni členové koalice budou loajálně držet, to už já na to odpovědět neumím. A je pravda, že někteří kolegové z Pirátské strany a TOP 09, při tom hlasování, jakoby nedrželi tu pozici Prahy. Takže já doufám, že ten reparát, že ten pokus číslo dvě bude úspěšnější.“ Řekl pro Prazskynoviny.cz Patrik Nacher, zastupitel ZHMP & poslanec, nestraník za ANO.

Autor: TGM, Praha, ČR, 3.3.2020

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pripravila_legislativni_zmeny.html