Měl to být vrchol celého roku…

Na sobotu 28. března jsme měli naplánováno otevření nové australské expozice nazvané Darwinův kráter a představení mnoha jejích jedinečných obyvatel. Samozřejmě v první řadě čtveřice ďáblů medvědovitých, těch „Belzebubových štěňat“, které jsme z Tasmánie dostali jako teprve druhá zoo v Evropě. Epidemie koronaviru nám náš plán zhatila.
V úterý, po zasedání Bezpečnostní rady státu, jsme se rozhodli zrušit či na neurčito odložit veškerý program zoologické zahrady pro veřejnost. A nejen to. Rovněž na neurčito jsme uzavřeli všechny pavilony a vnitřní expozice. Jde o preventivní opatření přijaté zejména s ohledem na to, že v uvedených prostorách dochází k větším koncentracím našich i zahraničních návštěvníků a jsou v nich mnohdy specifické mikroklimatické podmínky. Naproti tomu venkovní prostory zoo fungují víceméně jako park.

Zdroj: ZOO Praha

Snad nemusím nikomu vysvětlovat, jak vážně v Zoo Praha bereme svou práci a jak důležití jsou pro nás návštěvníci. Přesto jsem rád, že Bezpečnostní rada státu pro tato opatření vytvořila prostor a umožnila je realizovat. Zdraví a životy lidí jsou přednější než návštěva zoologické zahrady či její příjmy. A že Covid-19 není jen obyčejná „chřipečka“ a že znamená velké nebezpečí zejména pro staré a nemocné lidi, si snad už musí uvědomovat úplně každý. Sledovat v této situaci pouze své zájmy – a je jedno jestli jde o tržby, promrhané úsilí nebo cokoli jiného – by mohl jenom naprostý sobec.

Na počátku nynější epidemie mohla být loni někde v Číně osoba, která poobědvala luskouna nebo hada. Možná. Rozhodně však nelze pochybovat o tom, že přenos koronaviru SARS-CoV-2 na lidi a následný vznik epidemie umožnilo kšeftování s divokými zvířaty a jejich konzumace. To je první poučení. Co se dělo dál, jsme již viděli v přímém přenosu i na vlastní oči. A to je druhé poučení: koronavirus byl ke škodě nás všech často podceňován a bagatelizován.

Náhradní termín slavnostního otevření Darwinova kráteru jsme předběžně stanovili na 30. května. Nevím, jestli ho bude možné dodržet, ale v každém případě se po odeznění epidemie těším na viděnou v Zoo Praha.

Psáno 10. března, v MF Dnes vyšlo 12. března.

Autor: Miroslav Bobek, Praha, ČR, 12.3.2020

Zdroj:

http://blog.aktualne.cz/blogy/miroslav-bobek.php?