15. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 19. března 2020. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20. 3. 2020)

Návrh zde:

http://www.praha.eu/public/4d/ae/aa/3114229_1070169_Upraveny_navrh_programu_jednani_15._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_….pdf

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

Autor: TGM, Praha.eu, Praha, ČR, 18.3.2020