Třetí městská část umožní nájemcům svých nebytových prostor odložení platby nájmu o tři měsíce…

Má to zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na podnikatele, živnostníky a další subjekty. Radnice o tom informovala v tiskové zprávě. Podobný krok již učinil magistrát a jiné městské části.

Nájemci v Praze 3 dále budou moci případné dlužné nájemné hradit s pomocí splátkových kalendářů, radnice jim také odpustí úroky z prodlení za období od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu. „Radnice je zároveň připravena reagovat na vývoj situace a připravit soubor možných slev, včetně odpuštění plné výše nájemného v případě, že by živnostníkům a dalším subjektům v existenciálně zatěžující situaci nebyl schopen pomoci stát,“ uvedla městská část.

Podobná opatření zavedl pražský magistrát a některé městské části, například Praha 1, 2 či 6. V Praze 12 přidali také snížení nájemného o polovinu. Zástupci vedení Prahy uvedli, že budou jednat o slevě na nájemném i v případě komerčních prostor vlastněných magistrátem. Europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil chce diskutovat rovněž o podpoře podnikatelů sídlících v soukromých prostorách. V Praze je registrováno asi 500.000 podnikatelů.

Senát schválil vládní novelu, podle které stát odpustí drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit zálohy v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody budou moci doplatit až při ročním zúčtování. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou také moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 26.3.2020

Zdroj:

https://www.praha3.cz/