Výstavba tramvajové trati v ulici Nádražní je v plném proudu…

Probíhají práce na přeložkách kabelovodu a přípojkách uličních vpustí. V křižovatce Na Zlíchově již probíhají zemní práce na nové vozovce. 

Foto zde:

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/doprava/praha-oprava-trati-tramvaji-mezi-smichovem-barrandovem/
https://www.prazskynoviny.cz/doprava/praha-oprava-trati-zastavila-provoz-tramvaji-mezi-smichovem-barrandovem/

Autor: TGM, Praha, ČR, 28.3.2020