Radní Prahy 2 schválili odložení platby nájmů podnikatelům v městské části a zároveň zrušili valorizaci nájemného…

Cílem je zmírnit dopady vládních opatřeními v boji proti koronaviru na podnikatele a živnostníky. Podobná opatření již přijaly v uplynulých dnech další pražské radnice včetně magistrátu.

„Odsouhlasili jsme odklad splátek nájemného za nebytové prostory ve správě městské části těm, kterých se nařízení dotklo, a museli svou provozovnu uzavřít a to bez penalizace z prodlení. Zároveň jsme schválili zrušení valorizace nájemného u nebytových prostor pro tento rok,“ uvedl místostarosta Michael Grundler (TOP 09).

Kromě nájemného nebytových prostor radnice vyzvala město, aby nepožadovalo zaplatit nájemné za zábor veřejného prostranství pro restaurační předzahrádky. Vládním nařízením jsou všechny restaurace zavřeny. „Zároveň jsme se obrátili na zastupitelstvo hlavního města, aby zvážilo úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Byli bychom rádi, aby v Praze 2 pro zbytek roku 2020, v období po ukončení krizových opatření vlády, byla sazba poplatku za užívání předzahrádek nulová,“ sdělil místostarosta Jan Korseska (ODS).

Situaci bude vedení radnice sledovat a vyhodnocovat ekonomické dopady jednotlivých opatření. „V tuto chvíli tak není vyloučeno, že bude Praha 2 přijímat i další opatření,“ uvedla Zoulová.

Jednotlivé radnice pražských městských částí kvůli opatřením proti koronaviru podnikatelům a živnostníkům odpouští nejen nájemné, ale rovněž úroky z prodlení platby nájemného. Některé umožní nájem splácet podle splátkového kalendáře a další stejně jako Praha 2 zmrazily na čas valorizaci nájemného.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 31.3.2020