Výzva k zakrytí dýchacích cest byla důvodem ke slovním urážkám…

Dvojice osob bez zakrytých dýchacích cest si během středečního večera všimla hlídka strážníků v ulici U Výstaviště v Praze 7. Na upozornění strážníků, že je zakázán pohyb a pobyt osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, dvojice reagovala tak, že jde „pouze“ ze svého domu k zaparkovanému vozidlu. 

Video zde:

Strážníci se jim nejprve snažili vysvětlit, že se na ně zákaz vztahuje i v tomto případě, což se ovšem zcela minulo účinkem. Na výzvu k prokázání totožnosti sice dvojice doklady předložila, nicméně v rámci řešení jejich protiprávního jednání byli strážníci častováni vulgárními výrazy.

Protiprávním jednáním spočívajícím jak v porušení mimořádného opatření, tak ve znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci, se budou zabývat příslušné správní orgány.

Autor: TGM, MPP, Praha, ČR, 3.4.2020

Zdroj:

https://www.mppraha.cz/media-mp-2/tiskove-zpravy/3877-vyzva-k-zakryti-a-slovni-urazky