Na Nádražní ulici, zahájila stavební firma souběžnou opravu přilehlé komunikace…

Oprava začala vyfrézováním původních vrstev vozovky. Co nevidět budou zahájeny přeložky uličních vpustí a jejich přípojek. 

Foto zde:

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/doprava/praha-oprava-koleji-na-ulici-nadrazni-pokracuje/


Autor: TGM, Praha, ČR, 4.4.2020