Firmy ve stoprocentním vlastnictví hlavního města nebudou členům svých dozorčích rad vyplácet podíly ze zisku (tantiémy), ale pouze pevně stanovenou měsíční odměnu…

Vyplývá to z pravidel, která dnes schválili pražští radní. Stanovují i výši odměn pro všech 12 firem, kterých se to týká. Odměna řadového člena se bude pohybovat mezi 8000 a 25.000 Kč. Výše tantiém v Pražské plynárenské loni vyvolala koaliční spor.

Nejvyšší odměny podle dokumentu přísluší členům dozorčí rady dopravního podniku, kde předseda rady dostane 29.000 korun měsíčně, místopředseda 27.000 a řadový člen 25.000 korun. U firem Operátor ICT, Pražská vodohospodářská společnost (PVS), Pražské služby, Technická správa komunikací a Technologie hlavního města Prahy to bude 25.000 korun pro předsedu, 23.000 pro místopředsedu a 21.000 pro člena.

Další firmy mají částky stanoveny na 15.000 Kč, 13.000 Kč a 10.000 korun. Pouze u společnosti Pražská plynárenská holding pravidla stanovují odměny na 10.000, 9000 a 8000 korun. Firma nyní nevykazuje žádnou činnost a členy jejich dozorčích rad jsou uvolnění zastupitelé, kteří ze zákona odměnu nedostávají. Město v minulosti zvažovalo, že společnost zruší nebo že ji použije jako základ pro zvažovaný koncern městských firem, rozhodnuto zatím nebylo.

Materiál stanovuje také odměny členů výborů pro audit, které mají zřízeny dopravní podnik, Pražská plynárenská holding, PVS a Pražské služby.

Koalice se loni dostala do rozepře ohledně tantiém v Pražské plynárenské. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) kritizoval fakt, že představenstvo firmy složené ze zástupců koaličních stran schválilo vyplacení statisícových tantiém za rok 2018, které dostal i Piráty kritizovaný politik Karel Březina (ČSSD). Koaliční strany se následně dohodly na tom, že radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) nechá vypracovat pravidla pro odměňování v orgánech městských společností.

Hlavní město je stoprocentním vlastníkem 12 firem, největší podle počtu zaměstnanců je dopravní podnik. Ve dvou vodohospodářských společnostech podíl města přesahuje 90 procent, v Pražské energetice drží 51 procent. Menšinový podíl pod deset procent má Praha v PPF bance, necelých 46 procent drží v Kongresovém centru a 49 procent v Pražských vodovodech a kanalizacích.

Dozorčí rady

SpolečnostPočet členů dozorčí radyOdměny (předseda/místopředseda/člen)
Dopravní podnik1529.000/27.000/25.000
Operátor ICT525.000/23.000/21.000
Pražská vodohospodářská společnost915.000/13.000/10.000
Pražské služby915.000/13.000/10.000
Technická správa komunikací915.000/13.000/10.000
Technologie hlavního města Prahy715.000/13.000/10.000
Kolektory Praha615.000/13.000/10.000
Obecní dům415.000/13.000/10.000
Prague City Tourism515.000/13.000/10.000
Trade Centre Praha615.000/13.000/10.000
Výstaviště Praha415.000/13.000/10.000
Pražská plynárenská holding610.000/9.000/8.000

Výbory pro audit

SpolečnostPočet členů dozorčí radyOdměny (předseda/místopředseda/člen)
Dopravní podnik320.000/18.000/16.000
Pražská vodohospodářská společnost313.000/11.000*
Pražské služby313.000/11.000*
Pražská plynárenská holding36.000/4.000*

Zdroj: MHMP

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 6.4.2020