Magistrát hlavního města Praha rozhodl o uspořádání vlastního finančního programu na pomoc drobným a středním podnikatelům v době současné koronavirové krize…

Ta tvrdě dopadla na hospodářství a obchod. Do záchranného a podpůrného programu „COVID Praha“ bude přesunuto 500 miliónů Kč. 

Podle vyjádření primátora Zdeňka Hřiba nový celostátní program „COVID II.“ není použitelný pro pražské podnikatele. Radní pro finance Pavel Vyhnánek se zase dal slyšet, že je to teprve dílčí opatření, a že podpora podnikatelům bude pokračovat. Finanční podpora ve výši celkem 2,2 miliardy Kč má směřovat podnikům do 250 zaměstnanců. 

Praha a ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) společně vytváří záruční schéma pro podporu podnikatelů. Má dojít k mobilizaci soukromého kapitálu a tím i dojít ke stabilizaci ekonomické situace, a má dojít ke zmírnění dopadů koronaviru na ekonomiku. Tak to stojí v prohlášení magistrátu hlavního města Prahy. 

I v tomto případě se primátor hlavního města, Zdeněk Hřib, nemohl zdržet kritických výpadů na adresu vlády a vládních opatření. „Není možné dopady vládních opatření, které navíc mají bezprostřední vliv na ekonomiku pokrývat z městského rozpočtu,“ prohlásil Zdeněk Hřib. 

Nutno dodat, že v této chvíli vláda připravuje záchranný finanční program COVID III., do kterého bude zapojena i Praha. Pochopitelně, hodí se každá pomoc, i ta od magistrátu. Důležitá, ale je spolupráce města s vládou a nejvíce ochrana pracovních míst i domácích podnikatelů, na to by primátor města neměl zapomínat a nevyužívat situaci k neustálému osobnímu PR a napadání politických protivníků…

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 8.4.2020

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pomuze_malym_a_strednim.html