Krajský soud na konci ledna 2020, odsoudil firmu Metrostav (největší stavební firma v ČR) k tomu, že 3 roky nesmí žádat o veřejné zakázky…

Ptáme se pražských politiků koalice Piráti-Praha Sobě-Spojené síly pro Prahu, ale i opoziční ODS a ANO. Jak budou reagovat na tuto situaci, kdy Metrostav pravidelně vyhrává veřejné zakázky na Hl. m. Praha a v městských firmách, jako je třeba Dopravní podnik?

Mělo by reagovat Hl. m. Praha na tuto kauzu? Např. na Dopravním podniku se Metrostav hodlá ucházet o největší stavební zakázku za poslední rok, máme tím na mysli metro „D“. A třeba na PVS – další městské firmě – soutěží dál a má tam vyhrané nějaké zakázky…

Zvláště se ptáme na ty firmy, kde je jasná 100% majetková provázanost nebo personální provázanost, kdy někdo z Metrostavu sedí v představenstvu nebo dozorčí radě jiné společnosti. A ta se uchází, nebo bude ucházet o zakázku Hl. m. Prahy, nebo o zakázku nějaké městské firmy…

Nehrozí, že se do těchto dceřinných firem přesunou lidé, kteří svým počínáním zapříčinili to, že Metrostav byl odsouzen, a budou tak moc ovlivňovat i nadále toky veřejných peněz a to s podezřením, že mohou postupovat opět nekalým způsobem?

Dozvíte se příští středu 15.4.2020, na www.prazskynoviny.cz!

Autor: TGM, Praha, ČR, 9.4.2020