Na pražském Hlávkově mostě vymění Technická správa komunikací (TSK) nejpoškozenější přechodové panely mezi jednotlivými částmi soumostí, po kterých jezdí tramvaje…

Práce začnou 22. dubna, výměna skončí 11. května 2020. Hlávkův most tvoří několik mostů, které jsou ve velmi špatném stavu. Praha nyní připravuje rekonstrukci, hotova by měla být do dvou let.

ZDROJ: TSK Praha

První části mostu vznikly v letech 1908 až 1910, ty nejnovější jsou z přelomu 50. a 60. let. Most je památkově chráněný.

Délka opravovaného úseku je zhruba 107 metrů. TSK nechá odstranit všechny vrstvy vozovky a vybourat poškozené prefabrikované desky. Opraveny budou konzoly trámového mostu a poté namontovány nové desky. Rekonstrukce čeká také asfaltové izolační pásy.

„Práce budou probíhat pouze s omezením automobilové dopravy, která bude svedena do jednoho jízdního pruhu dle postupu prací. Tramvajová doprava na mostě bude bez omezení,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. 

ZDROJ: TSK Praha

Nedávná analýza Kloknerova ústavu ČVUT prokázala, že základy, pilíře a nosné oblouky historických částí mostu jsou v pořádku. V dobré kondici jsou také pilíře a základy mostu. Odborníci odebírali vzorky až do takzvaných podzákladů. Část pilířů stojí na břidlicích a v některých částech jsou dřevěné piloty ve štěrkové nivě. Založení mostu je podle odborníků funkční a v pořádku.

Naopak ve velmi špatném stavu je část mostu, která ústí na Vltavskou. Tvoří ji takzvaná předpjatá konstrukce a odborníci doporučují ji zbourat a nahradit novou. Špatně na tom jsou rovněž přechodové desky. Rekonstrukci vyžaduje i výzdoba mostu a v dobrém stavu nejsou ani římsy a zábradlí.

ZDROJ: TSK Praha

Hlávkův most je 13. mostem na Vltavě od jihu Prahy a slouží pro silniční a tramvajovou dopravu. Železobetonový most byl stavěn ve dvou etapách, v rozmezí let 1909-1912, otevřen byl 6. února 1912. Rozšířen o další části byl v letech 1958 až 1962.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu. Ve špatném stavu je rovněž Palackého most a Praha letos opraví spodní části Barrandovského mostu.

Autor: TGM, ČTK, TSK, Praha, ČR, 13.4.2020