Rozhovor s pražskou radní Hanou Kordovou-Marvanovou o kauze Metrostav…

Krajský soud na konci ledna 2020, odsoudil firmu Metrostav (největší stavební firma v ČR) k tomu, že 3 roky nesmí žádat o veřejné zakázky, co si o tom myslíte ? Považujete to za dostatečný trest?

Domnívám se, že je správné ukládat v těchto případech tresty nejen vůči fyzickým osobám, ale také vůči firmám. Nejsem si ale jistá, zda je tato doba zákazu 3 let dostačující vzhledem k závažnosti.

Mělo by reagovat Hl. m. Praha na tuto kauzu? Např. na Dopravním podniku se Metrostav hodlá ucházet o největší stavební zakázku za poslední rok, máme tím na mysli metro „D“. A třeba na PVS – další městské firmě – soutěží dál a má tam vyhrané nějaké zakázky. Zajímalo by nás jak bude Rada Hl. m. v těchto záležitostech reagovat a jestli Vy sama budete iniciovat nějaký konkrétní postup.

Samozřejmě je to velmi závažná situace, nicméně jsme povinni respektovat zákona o zadávání veřejných zakázek. Bez zákonného důvodu nemůžeme vyloučit uchazeče o zakázku, zákonným důvodem by bylo až pravomocné odsouzení. Dojde-li k němu, samozřejmě bude volit postup podle zákona tak, aby bylo možno takovou firmu vyloučit. Jinak se ale domnívám, že by stálo za to, aby byl novelizován zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo možné vyloučit ze zadávacího řízení i firmu, která byla nepravomocně odsouzena.

Zvláště se ptáme na ty firmy, kde je jasná 100% majetková provázanost nebo personální provázanost, kdy někdo z Metrostavu sedí v představenstvu nebo dozorčí radě jiné společnosti. A ta se uchází, nebo bude ucházet o zakázku Hl. m. Prahy, nebo o zakázku nějaké městské firmy.

Zákaz se týká Metrostavu, takže se nemůže týkat dalších firem, u nichž zákaz není vysloven.

Nehrozí, že se do těchto dceřinných firem přesunou lidé, kteří svým počínáním zapříčinili to, že Metrostav byl odsouzen, a budou tak moc ovlivňovat i nadále toky veřejných peněz a to s podezřením, že mohou postupovat opět nekalým způsobem ?

K tomu odpovědi viz výše.

S rozsudkem se neztotožňujeme, a tak se vůči němu naši právní zástupci odvolali,“ řekl po vyhlášení rozsudku mluvčí společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha. Rozsudek, tak zatím není pravomocný a firma se tak může veřejných zakázek účastnit i nadále. Když bude, ale rozsudek potvrzen a mezitím bude firma úspěšná v soutěži o veřejné zakázky Hl. m. Prahy, bude s Metrostavem nebo některou z jeho dcer podepsána smlouva?

Budeme hledat postup v souladu se zákonem, abychom mohli v průběhu plnění smlouvy ukončit tuto smlouvu. Samozřejmě by to ale mohl být problém v případě složitých stavebních zakázek. I proto se domnívám, že zákon v tomto směru je nedokonalý a měl by počítat s možností vyloučení uchazeče i pro případ nepravomocného odsouzení například v souvislosti s veřejnými zakázkami.

Autor: TGM, Praha, ČR, 15.4.2020

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-kauza-metrostav-verejne-zakazky-3/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-kauza-metrostav-verejne-zakazky-2/