Rozhovor s pražským zastupitelem Tomášem Portlíkem (ODS) o kauze Metrostav…

Krajský soud na konci ledna 2020, odsoudil firmu Metrostav (největší stavební firma v ČR) k tomu, že 3 roky nesmí žádat o veřejné zakázky, co si o tom myslíte ? Považujete to za dostatečný trest?

Nejsem právník ani soudce a neznám obsah trestního spisu, abych to mohl nějak kvalifikovaně posoudit. Za sebe říkám, že z tohoto rozsudku příliš nadšený nejsem. Nejsem příznivcem kolektivní viny a rozsudky nad právnickými osobami mě osobně optimismem nenaplňují. Jsem toho názoru, že má být odsouzen konkrétní člověk za konkrétní trestný čin. Ohrozit existenčně firmu, která zaměstnává stovky lidí, kteří se reálně ničeho špatného nedopustili, za šťastné opravdu nepovažuji.

Mělo by reagovat Hl. m. Praha na tuto kauzu? Např. na Dopravním podniku se Metrostav hodlá ucházet o největší stavební zakázku za poslední rok, máme tím na mysli metro „D“. A třeba na PVS – další městské firmě – soutěží dál a má tam vyhrané nějaké zakázky. Zajímalo by nás jak budete, jako opozice v těchto záležitostech reagovat a jestli budete iniciovat nějaký konkrétní postup.

S opatřeními počkejme na pravomocný rozsudek. Účast na veřejných zakázkách se řídí zákonem a není možné z nich někoho automaticky vylučovat jenom proto, že se mi třeba nelíbí. Pokud by rozsudek odvolacího soudu dopadl stejně, pak je nutné jej respektovat a adekvátně na něj reagovat.

Zvláště se ptáme na ty firmy, kde je jasná 100% majetková provázanost nebo personální provázanost, kdy někdo z Metrostavu sedí v představenstvu nebo dozorčí radě jiné společnosti. A ta se uchází, nebo bude ucházet o zakázku Hl. m. Prahy, nebo o zakázku nějaké městské firmy.

Já osobně z podstaty věci odmítám kádrovat lidi. Jak už jsem psal, účast na veřejných zakázkách se řídí zákonem a z mého pohledu není možné lidi nějak omezovat, pokud liteře zákona dostojí. Nějaké zkoumání osobních styků, prověřování profilů na sociálních sítích a kádrování názorů přenechám raději tomu slavnému pirátskému manuálu. Nechci mluvit za celou opozici, ale já se k něčemu podobnému snižovat rozhodně nebudu.

Nehrozí, že se do těchto dceřinných firem přesunou lidé, kteří svým počínáním zapříčinili to, že Metrostav byl odsouzen, a budou tak moc ovlivňovat i nadále toky veřejných peněz a to s podezřením, že mohou postupovat opět nekalým způsobem?

Počkejme na pravomocný rozsudek a hodnoťme, v mezích zákona, konkrétní chování konkrétních lidí. 

S rozsudkem se neztotožňujeme, a tak se vůči němu naši právní zástupci odvolali,“ řekl po vyhlášení rozsudku mluvčí společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha. Rozsudek, tak zatím není pravomocný a firma se tak může veřejných zakázek účastnit i nadále. Když bude, ale rozsudek potvrzen a mezitím bude firma úspěšná v soutěži o veřejné zakázky Hl. m. Prahy a bude s Metrostavem nebo některou z jeho dcer podepsána smlouva, myslíte, že je to v pořádku?

Pokud by k něčemu takovému došlo a byla podepsána smlouva na veřejnou zakázku s firmou, která se dle pravomocného rozsudku veřejných zakázek účastnit nesmí, bylo by to pochopitelně velmi závažné. Neumím si moc představit scénář, ve kterém by k něčemu takovému došlo.

Autor: TGM, Praha, ČR, 15.4.2020

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-kauza-metrostav-verejne-zakazky-rozhovor-hana-kordova-marvanova/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-kauza-metrostav-verejne-zakazky-3/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-kauza-metrostav-verejne-zakazky-2/