ODS navrhuje zřízení fondu pro nastartování Prahy v koronakrizi…

„Na dnešním jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy předkládá ODS návrh na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb s názvem „Nastartujeme Prahu“, říká předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Jde o reakci na nedostatečné řešení následků virové pandemie na pražské hospodářství. Už před týdnem totiž pražská ODS vyzvala primátora Hřiba, aby na nejbližším jednání zastupitelů předložil strategii pro záchranu Prahy. Bez odpovědi. Dnešní zastupitelstvo by mělo přijmout záměr na zřízení Fondu a pověřit konkrétní volené zástupce jeho realizací. 

FOND NASTARTUJEME PRAHU, který má okamžitě pomoci živnostníkům a podnikatelům, by měl disponovat finančním objemem 3 miliardy korun. Tyto prostředky by měly být převedeny z rozpočtu města tak, aby impuls přinesl reálný efekt pro pražskou ekonomiku v aktuální obtížné situaci. Zároveň by ale nemělo dojít k zásadnímu snížení finančních rezerv města v souvislosti s očekávanými výpadky daňových příjmů metropole v příštím roce.„Navrhujeme, aby jedna miliarda korun byla ihned použita na sérii primárně návratných projektů k nastartování pražské ekonomiky, dvě miliardy pak na okruh projektů spolupráce s městskými částmi při podpoře malých a středních podnikatelů či živnostníků, případně poskytovatelů služeb přímo na jejích územích,“ vysvětluje jeden z předkladatelů návrhu Zdeněk Zajíček, místopředseda klubu pražských zastupitelů ODS. „Pokládáme za nezbytně nutné, aby do fondu k nastartování Prahy přispěl i stát, a proto vyzýváme primátora Hřiba, aby neprodleně začal vyjednávat s premiérem Andrejem Babišem o finanční pomoci pro Pražské živnostníky a podnikatele,“ dodává Alexandra Udženija.

Chceme při návrhu na zřízení Fondu najít co nejširší politickou a odbornou shodu na způsobu zachování, obnovy a rozvoje podnikání a poskytování služeb na území Hlavního města Prahy a v maximální možné míře spolupracovat s městskými částmi Hlavního města Prahy na společných programech podpory podnikání a poskytování služeb.

„Správu fondu by měl vykonávat výbor zastupitelstva vytvořený k tomuto účelu ze zástupců všech zastupitelských klubů, aby byla vytvořena maximální politická podpora a rozhodování o využití prostředků fondu bylo stabilní a předvídatelné a zároveň se ve výboru počítá s účastí zástupců velkých i malých městských částí,“ uvádí Zdeněk Zajíček.

Doplnění 15:30 hod:

Zdeněk Zajíček: Slavíme úspěch – shoda napříč politickým spektrem ohledně plánu na ekonomické nastartování Prahy

“Jsem velmi rád, že jsme našli shodu napříč celým politickým spektrem a schválili jsme na dnešním zasedání kompromisní dokument – plán, jak znovu ekonomicky nastartovat Prahu a okamžitě pomoci živnostníkům a podnikatelům. Jako předkladatel tohoto návrhu bych především rád poděkoval svým kolegům za konstruktivní debatu. Nesmíme nechat naše pražské podnikatele a živnostníky bez pomoci! Dnes jsme k tomuto cíli udělili krok vpřed”

Zrušme nájmy za restaurační předzahrádky a zjednodušme užívání veřejného prostranství před provozovnami

Pražští zastupitelé projednají na dnešním zasedání návrh na zrušení nájemného za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích ve vlastnictví hlavního města. Chceme zároveň umožnit zjednodušené užívání veřejného prostranství před provozovnami. „Opatření mají okamžitě podpořit restaurace a alespoň trochu zmírnit ekonomické dopady pandemie,“ říká k návrhu předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Pražská ODS znovu ukazuje, že je městotvornou opozicí – není čas na hádání, politikaření a sólistické postupy. Občané Prahy, podnikatelé a firmy potřebují okamžitou pomoc a potřebují vidět naději, že se život nás všech brzy vrátí do normálních kolejí. „Musíme rozhodovat rychle, spojit své síly, a ne se dohadovat. Předložený materiál podpoří celý náš zastupitelský klub,“ dále konstatuje Tomáš Portlík.

Pokud se takto zodpovědně postaví k uvedenému materiálu většina zastupitelů a bude schválen, pak hlavní město nebude jako pronajímatel účtovat nájemné za umístění restauračních předzahrádek za období od března 2020 do prosince 2020.

Pražští zastupitelé by měli dále projednat prominutí místního poplatku z pobytu za období od 16. března do konce prosince 2020 a plošné prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy, a to za období od 14. března do konce prosince 2020. Zásadním důvodem plošného prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na úrovni hlavního města je umožnit zrychlení administrativy při povolování užívání veřejného prostranství před provozovnami, které v důsledku krizových a mimořádných opatření otevírají jen omezeně.„Poté co budou částečně uvolněna krizová a mimořádná opatření, budou podnikatelé moci před svou provozovnu umístit prodejní stánek, stolek nebo jiné prodejní zařízení, a tím alespoň částečně zmírnit dopady uzavření provozoven,“ doplňuje Tomáš Portlík.

Autor: TGM, ODS, Praha, ČR, 16.4.2020