Berlín vyžaduje ve všech německých městech rychlost 30 km v hodině na silnicích…

Berlín & rychlostní limit ve městech
Spolkový stát Berlín, chce dosáhnout 30 km/h ve všech německých městech. „Pravidla silničního provozu v Německu, je třeba masivně změnit. Hlavní město Berlín, společně s městem Brémy, požaduje, aby rychlost 30 km/h, byla prohlášena za celostátní rychlostní limit v městských oblastech, uvedla dopravní správa. Není-li uvedeno jinak, mohou řidiči měst řídit pouze 30 kilometrů za hodinu.“ Nařízení však ponechalo možnost pokračovat v používání rychlosti 50 km/h, na definovaných silnicích.

Pokud by byla žádost úspěšná, požádalo by město Berlín, spolkové ministerstvo dopravy, aby odpovídajícím způsobem revidovalo předpisy o silničním provozu, ve všech městech Německa, ale i na dálnicích.

Berlín chce rychlostní limit 130 km/h na dálnicích
Omezení rychlosti ve městech, není jedinou berlínskou poptávkou po nižších rychlostech v městské dopravě. V jiné žádosti, se pokouší nastavit rychlost 30 km/h, na hlavních silnicích v prostředí kolem školních středisek a škol. Doposud to bylo obtížné a vyžaduje to, aby obce prováděly komplexní analýzy a zdůvodnění místní dopravy. Společně s městem Brémy, by také Berlín, rád zavedl rychlostní limit 130 km/h na dálnicích. Berlín chce také omezit vjezd kamionů do města…

Autor: TGM, Praha, ČR, 19.4.2020

Zdroj:

https://www.morgenpost.de/berlin/article228237511/Berlin-fordert-Tempo-30-in-allen-deutschen-Staedten.html?