Minulý týden pražští zastupitelé odsouhlasili přijetí několika nových opatření a návrhů týkajících se pomoci podnikatelům a živnostníků, kteří jsou postiženi koronavirovou pandemií…

O jaká opatření vůbec jde? 

Magistrátní ekonomická komise bude zaúkolována k tomu, aby posoudila, zda by se měl založit finanční fond na podporu podnikatelů. Tento návrh přednesla opozice, konkrétně Občanská demokratická strana. Dále zastupitelé přijali odklad, či prominutí nájemného na základě žádosti podnikatelů. Těchto žádostí město eviduje asi 250, a některé městské části již začali s vyčleněním částky určené na pokrytí nákladů způsobených odložením, či prominutím nájemného. 

Psali jsme zde:

V rámci programu Covid Praha (ten byl vyčerpán během deseti minut), o kterém jsme Vás, již informovali, se Praha, kromě jiného, chystá vyčlenit částku ve výši 600 miliónů Kč, které budou pocházet z operačních programů Evropské unie a podpora bude určena pro malé a střední podnikatele, na které krize dopadla nejvíce. Dalším z bodů podpory je odpuštění nájmů a poplatků za předzahrádky. Na odpuštění poplatků se radní shodli, již dříve a platí od 14. března. Odpuštění nájmů za předzahrádky přichází nyní. Nájmy za předzahrádky budou odpuštěny pro celý zbytek roku, a tento bod podpořili zastupitelé jednohlasně. 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/Podpora_z_programu_COVID_Praha.html

Od 21. dubna je zároveň umožněna zrychlená možnost zřízení prodeje před provozovnou, zdarma, a jen po pouhém podání ohlášení. Náměstek primátora pro dopravu Adam Schneiherr to komentoval:„Hledali jsme co nejjednodušší cestu, aby obchodníci mohli podpořit svůj prodej bez zbytečného čekání a papírování. Umístění stojanu na oblečení nebo stolku s nabídkou před dveře provozovny bude stačit jenom oznámit e-mailem. Platné bude ihned. My potom jen zkontrolujeme, že prodej nebrání v cestě vozíčkářům nebo maminkám s kočárky.“

Další možnosti jak pomoci pražským živnostníkům a ponikatelům řeší také samostatně pražské městské části.


Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 26.4.2020