Úpravy Sofijského náměstí v Praze 12 budou dražší asi o 4,5 milionu korun bez DPH…

Nejvíce, skoro dva miliony korun bez DPH, bude stát nové řešení dešťové kanalizace. Celková cena stavebních prací se tím navýší na 42,5 milionu korun bez DPH. Praha 12 navýšení pokryje z investiční rezervy. Vyplývá to ze schváleného usnesení rady městské části. Opravu provádí společnost Gardenline.

„Při výkopových pracích bylo zjištěno, že kolektor se nachází v hloubce jeden až dva metry pod terénem. Bylo proto navrženo nové vedení dešťové kanalizace tak, aby nedošlo ke kolizi s kolektorem a zabránilo se křížení a nebo přeložce teplovodu,“ uvádí se v příloze usnesení rady. Podle původních informací měl kolektor teplovodu být tři nebo čtyři metry pod úrovní povrchu náměstí a dešťová kanalizace měla vést nad ním.

Zdroj: Praha 12

Úpravy Sofijské náměstí radnice rozdělila do několika částí, které zahrnovaly i přestavbu parkových ploch. Městská část plánovala, že za rekonstrukci zaplatí zhruba 90 milionů korun. Od magistrátu na tento záměr získala dotaci, která pokrývala asi třetinu nákladů. Kvůli stavbě nové budovy radnice se záměr rekonstrukce náměstí zredukoval hlavně na opravu zpevněných ploch mezi obchodním domem Prior a objektem pošty. To mělo snížit cenu úprav náměstí, uvedl již dříve místostarosta Prahy 12 Jiří Fremr (ODS).

Sofijské náměstí se až na dílčí úpravy neopravovalo od 80. let. Nově by plocha měla být maximálně bezúdržbová, vhodná pro pořádání různých společenských akcí.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 29.4.2020