Opět je zde První máj…

Pro někoho je to lásky čas, pro jiné svátek práce, pro další jen den odpočinku, byť v současné koronavirové době omezení a karantény, nebude příliš jiný od ostatních dní a bude velice neobvyklý ve srovnání s jinými Prvními máji. Podívejme se na historii Prvního máje, jak se u nás v Praze slavil a slaví, i protože to je tradice, a snad jedna z mála, kterou se pokrokoví politici nepokusí „překonat“.

Jen velice krátce k samotnému svátku. Tradice Prvního máje se slaví od roku 1886, kdy 1. května proběhla 300 tisícová stávka  dělníků v USA za osmihodinovou pracovní dobu, která skončila krvavým útokem policie. O tři roky později, II. internacionála na návrh francouzských socialistů, vyhlásila 1. Máj jako svátek pracujících.

V českých zemích byl Svátek práce prvně slaven 1. května 1890, ještě v době Rakousko-Uherska. Oslava se konala v Praze, na Střeleckém ostrově. Jako památný den byl v Československu zaveden v roce 1925. Tato tradice byla narušena nacistickou okupací. Přestože nacisté sami využívali Svátek práce ke své propagandě, jeho význam upadal, Češi ho využívali k manifestacím národní jednoty a oslavy se omezily v důsledku válečného úsilí.

Po roce 1948 byl využíván komunistickým režimem, který myšlenku Svátku práce taky velice úspěšně zdiskreditoval a zprofanoval ke své vlastní propagandě a legitimitě. Tehdy se oslavy svátku konaly na Letné, kde komunisté slavili, až do roku 2006. Šlo o monstrózní akce s desetitisícovou účastí, povinné a vynucené.

Po roce 1989 začal být Svátek práce využíván většinou politických stran, napříč politickým spektrem, ke shromážděním, akcím a meetingům, k demonstracím a prezentacím. ČSSD využila situace po roce 1989 k obnovení původního, sociálně demokratického charakteru Svátku práce, byť k jeho základům se přihlásili i čeští anarchisté.

Poměrně překvapivá změna nastala v roce 2006, kdy se antikomunistickým aktivistům a Konfederaci politických vězňů podařilo zabrat Letnou pro akci „První máj bez komunistů“. Od té doby se prvomájové akce komunistů odehrávají na Výstavišti. Na různých místech se schází prvomájové akce ČSSD, ODS a jiných stran.

Nyní, v roce 2020, dojde k další překvapivé změně. Akce se nebudou konat vůbec, respektive se budou konat hlavně různé internetové přenosy, online akce a podobně. Karanténa je neúprosná i ke státním svátkům. 

Nicméně, i tak přeji pěknou oslavu tohoto svátku lásky & práce…

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 1.5.2020