Židovská obec v Praze dostane další stovky dlažebních kostek, které se našly při rekonstrukci Václavského náměstí v Praze a jsou z rozřezaných židovských náhrobků…

 „Ručně se rozebírá původní dlažba, desítky kamenů nesou zbytky textů a stovky kamenů jsou z leštěného mramoru,“ řekl předseda Židovské obce v Praze František Bányai. Zatím nelze podle něj identifikovat žádný náhrobek, ani místo původu kamenů.

Zdroj: facebook.com/ZOvPraze

Hlavní město spolu s městskou společností TSK koncem loňského roku podepsaly s Židovskou obcí v Praze memorandum, které umožní vracet obci dlažební kostky z centra města, na jejichž výrobu byly za minulého režimu použity židovské náhrobky. Bányai řekl, že kamenů s nápisy se jen v ůterý našlo asi 50, kamenů z leštěného mramoru asi 500.

„Vše bude shromážděno, uloženo v depozitu a pak odvezeno na Starý židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici,“ uvedl. Práce v části náměstí, která se teď rekonstruuje, jsou přibližně v jedné čtvrtině, doplnil předseda Židovské obce v Praze František Bányai.

Zdroj: facebook.com/ZOvPraze

Židovská obec v Praze na dlažbu z náhrobků upozorňuje mnoho let. Dříve uvedla, že kameny vyrobené z náhrobků se v hlavním městě nacházejí na Václavském náměstí a ulicích Na Příkopě a 28. října. Pocházejí pravděpodobně z rozřezaných náhrobků ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku či dalších židovských hřbitovů.

Zdroj: facebook.com/ZOvPraze

S Prahou se obec dohodla, že v případě, že se na dotčeném území uskuteční výkopové práce spojené s demontáží dlažby, na místo bude přizván zástupce židovské obce k identifikaci kamenů. Kostky z náhrobků budou označeny a následně bezplatně předány Židovské obci v Praze.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 6.5.2020

Zdroj:

https://www.facebook.com/ZOvPraze/posts/2639623072809313