V den svátku svatého Floriána, patrona Hasičů, byl do funkce ředitele pražských hasičů uveden plk. Ing. Luděk Prudil…

Slavnostní akt proběhl v pondělí 4.5.2020. Do funkce ho slavnostně uvedl generální ředitel HZS ČR, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba a náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů pověřen zastupováním plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Slavnostního aktu, který proběhl na centrální stanici před nastoupenou jednotkou a dalšími příslušníky, se zúčastnili zástupci MV – generálního ředitelství HZS ČR, HZS Libereckého kraje a vedení HZS hl. m. Prahy. 

Plukovník Ing. Luděk Prudil přichází k pražskému sboru z HZS Libereckého kraje, kde byl ředitelem od 1. září 2015. Svou profesní kariéru začal 1. září 1989 na Ministerstvu vnitra ‑ hlavní správě Sboru požární ochrany, kde byl zejména pověřen vybudováním republikového operačního střediska požární ochrany. Dále působil jako vedoucí operačního střediska MV – generálního ředitelství HZS ČR a později zde vykonával funkci ředitele odboru operačního řízení. 

Plukovník Ing. Luděk Prudil se podílel na vybudování systému prevence závažných havárií a havarijního plánování v České republice. Aktivně spolupracoval na přípravě a prosazení tzv. krizové legislativy (zákon o IZS, zákon o krizovém řízení) a celé řady dalších právních předpisů, realizaci projektů v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročil při řízení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech značného rozsahu ve štábu MV – generálního ředitelství HZS ČR, např. při požáru rafinerie v Litvínově v roce 1996, při povodních v roce 2002, 2006, 2010 a 2013, při orkánech Kyrill 2007, Emma 2008, výbuchu muničních skladů ve Vrběticích 2014 nebo také při realizaci operací humanitární pomoci do zahraničí v posledních 20 letech.

V letech 2015 ‑ 2020 se v Libereckém kraji velmi aktivně podílel na řízení celé řady mimořádných událostí značného rozsahu, ty největší z nich jsou např.: rozsáhlé lesní požáry při velkém suchu na Českolipsku 2018, rozsáhlá evakuace 4500 osob při nálezu nevybuchlé munice z 2. světové války v centru Liberce 2019 nebo při orkánech Herwart 2017 a Eberhard 2019.

Autor: TGM, Hasiči, Praha, ČR, 7.5.2020

Zdroj:

https://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=22217335&docType=ART