Do veřejné zakázky DPP na první úsek metra D, se přihlásily tři firmy…

Vyjádření Dopravního podniku Praha, pro PrazskyNoviny.cz:

Dobrý den,

jediné, co lze v tuto chvíli k tendru říci je, že minulý čtvrtek 30. 4. 2020 v 10:00 uplynula lhůta pro podání nabídek na zhotovitele „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“. DPP obdržel celkem 3 nabídky. V těchto dnech jedná hodnotící komise, která podané nabídky vyhodnocuje a posuzuje splnění požadované kvalifikace, technických specifikací a dalších podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Po oznámení vítěze tendru účastníkům veřejné zakázky bude následovat zákonná lhůta pro případné námitky účastníků. S ohledem na nezbytnost dodržení zákonem stanoveného postupu předpokládáme zveřejnění vítěze tendru na začátku letošních letních prázdnin.

Děkuji za spolupráci a přeji klidný zbytek dne

Daniel Šabík, Vedoucí odboru Komunikace DPP

Veřejná zakázka Metro D

Dopravní podnik Praha (DPP), vypsal v lednu veřejnou zakázku na stavbu metra D. Jde o největší pražskou dopravní zakázku za několik posledních let od stavby tunelu Blanka (stavěl rovněž Metrostav). Jen první úsek metra D vyjde na 11 miliard korun. Jde o úsek Pankrác – Olbrachtova. 

Předpokládáme, že se přihlásil jak Metrostav, tak možná i Subterra, jeho dceřinná společnost. A tady je kámen úrazu. Metrostav je sice už odsouzen, ale zatím nepravomocně a o tuto zakázku se uchází. Je možné, že ji získá a až následně bude potvrzen rozsudek krajského soudu o zákazu veřejných zakázek na tři roky. Pokud by se přihlásila jeho dceřinka Subterra, tak by tímto v podstatě rozhodnutí soudu legálně obešel.

PSALI JSME ZDE:

Zeptali jsme se na názor právníků, co si o situaci myslí, a že je možný i přesun lidí z Metrostavu, do její dceřinné firmy Subterra, která se o zakázku také může ucházet.

„Pokud je rozsudek nepravomocný, tak má DPP pravdu a nemůže Metrostav jen tak vyloučit, de facto bez právního titulu. Můžeme si o tom myslet co chceme, ale v právním státě nutno dodržovat zákony, zde hlavně ZZVZ. ad – „do těchto dceřinných firem přesunou lidé“ to se stát může, ale pokud jim soud neuloží pravomocný (!) trest zákaz podnikání, tak je v tom nemůže nikdo omezovat, ani zadavatel VZ.

Nezávislý moravský právník a publicista JUDr. Petr Kolman Ph.D.

„Velmi bych si přál, aby případ Rath a hlavně poslední odsuzující rozsudek měl pozitivní vliv na zadavatele a dodavatele velkých stavebních zakázek. Kéž by se konečně soutěžilo za férových podmínek bez postranních domluv a úplatků. Především Metrostav by nyní měl jít příkladem a společně se svými dceřinnými společnostmi ukázat, že hodnoty společnosti jsou postaveny na kvalitním stavebnictví a ne na kvalitním uplácení. Předpokládám, že Metrostav i dceřinky mají již zaveden důsledný protikorupční interní program, že pořádá školení pro své zaměstnance, aby se nebáli upozorňovat na nekalá jednání apod. Rovněž bych předpokládal, že již má nebo si nechá zavést tzv. protikorupční ISO. Očekávám, že již po nepravomocném rozsudku se z Metrostavu stane vlajková loď férového českého stavebnictví.“

„A od DPP a jiných velkých veřejných zadavatelů bych očekával, že budou právě např. protikorupční ISO časem u těch největších zakázek  vyžadovat. Pokud to již nevyžadují, pak by mě zajímalo proč, když je očividné, že případ hejtmana Ratha nebyl ojedinělý.“

Marek Zelenka – Oživení.cz 

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Od roku 1999 se kontinuálně věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

Celou věc budeme i nadále sledovat a přineseme Vám další informace…

Autor: TGM, Praha, ČR, 7.5.2020