Probíhá výstavba nové gabionové zdi v místě plánovaného Dvoreckého mostu… 

Pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí v prostoru před areálem bývalého lihovaru. Byly rovněž zahájeny práce na zcela novém řadu kanalizace, včetně přípojek uličních vpustí u Zlíchovského mostu.

Foto zde:

Psali jsme zde:

Autor: TGM, Praha, ČR, 10.5.2020