Vedení hlavního města děkuje Pražanům za zodpovědnost v krizové situaci a oceňuje mimořádné nasazení všech, kteří jako profesionálové i dobrovolníci pomáhali…

Krizový štáb hl. m. Prahy projednal aktuální informace od Hygienické stanice hlavního města Prahy, složek IZS a z oblasti dopravy. Zhodnotil uplynulé mimořádné období a doporučil vypracovat komplexní návrh optimalizovaného postupu orgánů krizového řízení pro případ onemocnění podobného typu jako COVID 19.

„Rád bych poděkoval všem občanům Prahy, že v těchto těžkých časech zodpovědně dodržovali všechna doporučení, nosili roušky, byli k sobě ohleduplní. Zkrátka chovali se jako jeden tým. Praha držela spolu a bylo to vidět. Zároveň děkuji všem složkám IZS, armádě, ředitelce magistrátu, odboru bezpečnosti, odboru zdravotnictví, odboru sociálnímu i panu náměstkovi Hlubučkovi a paní radní Johnové. A v neposlední řadě také zaměstnancům magistrátu, kteří i v době koronaviru pomohli zachovat chod úřadu a převážnou část práce vykonávali z domova online. Stát na pandemii nebyl vůbec připraven a Praha musela mnoho věcí řešit sama. Byli jsme nuceni si zajistit dezinfekci, osobní ochranné prostředky a mnohdy stanovit i vlastní metodické postupy,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Myslím si, že Praha zvládla epidemii koronaviru dobře, a to především díky obrovskému nasazení dobrovolníků, pracovníků složek IZS, lidí z magistrátu, městských částí a dalších subjektů. Naše kroky jsme konzultovali s odborníky a mnohá opatření, například nošení roušek, jsme zavedli dříve, než tak nařídila vláda. Vlastními silami jsme zabezpečili velké množství nedostatkových ochranných pomůcek, sami jsme například míchali desinfekci a tu jsme rozdávali městským částem. Zkušenosti, které jsme takto získali, teď využíváme při přepracování krizových plánů hlavního města, abychom byli na příště lépe připraveni,“ řekl náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Návrh optimalizovaného postupu orgánů krizového řízení na území hl. m. Prahy pro případ onemocnění podobného typu jako COVID 19, včetně součinnosti dotčených orgánů a organizací, bude předán Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a Hygienické stanici hl. m. Prahy jako podklad k aktualizaci krizové plánovací dokumentace.

Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví dodala:„Kromě pracovníků integrovaného záchranného systému bych chtěla poděkovat za obrovské nasazení a profesionalitu především pracovníkům zdravotních a sociálních služeb. Prioritou mé gesce je nyní dlouhodobá systémová připravenost, zejména v oblasti péči o seniory v kolektivních zařízeních, kde jsou rizika spojená se šířením infekce nejvyšší. Ve spolupráci s pražskou hygienickou stanicí plánujeme revizi všech takových zařízení, abychom získali přehled, kde je možné v budoucnu zajistit provoz v karanténních podmínkách, a naopak odkud bude třeba nakažené jedince hospitalizovat mimo zařízení. Z dlouhodobého hlediska chceme zajistit dostatečné kapacity levného a rychlého testovaní, zásob ochranných pomůcek, ošetřovatelských záloh, ale také například způsoby, jak se mohou obyvatelé domovů bezpečně navštěvovat se svými blízkými.“  

Autor: TGM, Praha.eu, ČR, 16.5.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/vedeni_hlavniho_mesta_dekuje_prazanum_za.html