Kameny z rozřezaných hřbitovních náhrobků, které se našly v dlažbě na Václavském náměstí, vystaví Židovská obec v Praze v Jeruzalémské synagoze…

Největší a jedna z nejmladších synagog v Praze se znovu otevře pro návštěvníky 25. května. Židovská obec se rozhodla vystavit asi sedm desítek kostek, na kterých jsou patrné zbytky textu. Kamenů s alespoň jednou leštěnou stranou, které původně tvořily náhrobky, získala obec přes šest stovek. Řekl to její předseda František Bányai.

Psali jsme zde:

Židovská obec kameny dostala na základě memoranda, které podepsala koncem loňského roku s Prahou a její společností TSK. Židovská obec v Praze na dlažbu z náhrobků upozorňovala mnoho let. Dříve uvedla, že kameny vyrobené z náhrobků se v hlavním městě nacházejí na Václavském náměstí a ulicích Na Příkopě a 28. října. Pocházejí pravděpodobně z rozřezaných náhrobků ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku či dalších židovských hřbitovů.

S Prahou se obec dohodla, že v případě, že se na dotčeném území uskuteční výkopové práce spojené s demontáží dlažby, na místo bude přizván zástupce židovské obce k identifikaci kamenů. Práce na Václavském náměstí ještě budou pokračovat. Nalezené kameny se shromažďují, ukládají do depozitu a později budou odvezeny na Starý židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici.

Zdroj: ŽOP

Jeruzalémská synagoga byla postavena v roce 1906 jako náhrada za synagogy zbořené při asanaci (Cikánova, Velkodvorská a Nová). Je příkladem secesní stylizace tvarosloví maurského slohu. Podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassneho (1842 až 1910) ji zbudoval na náklady Spolku pro vybudování nového chrámu stavitel Alois Richter.

Za druhé světové války z ní bylo skladiště konfiskovaného židovského majetku a díky tomu byla zčásti uchráněna před devastací. Pro synagogu se používají dva názvy, Jubilejní a Jeruzalémská. První a původní označení budova získala na počest 50. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn. Druhý název vychází z názvu ulice, v níž se synagoga nachází. V minulosti se též používal i název Velká synagoga.

Autor: TGM, ČTK, ŽOP, Praha, ČR, 20.5.2020

Zdroj:

https://www.facebook.com/ZOvPraze/posts/2639623072809313