Zastupitelé za ODS Praha upozorňují na možné pochybení při zřízení fondu COVID Praha 2020 na pomoc pražským podnikatelům…

Na základě stanoviska Ministerstva vnitra České republiky ze dne 27. 4. 2020 totiž existuje vážné podezření, že hlavní město Praha porušilo při poskytování pomoci podnikatelům v rámci pomoci COVID Praha 2020 zákon. Tato pochybení by mohla ve svém důsledku znamenat zneplatnění celého programu a podnikatelům tak hrozí, že poskytnuté prostředky ve výši 600 mil Kč budou muset vracet.

„Pokud se podezření prokáží, znamená to, že neschopnost primátora Hřiba a celé jeho pirátské koalice existenčně ohrožuje pražské podnikatele zasažené krizí. Díky neodbornému vedení města primátorem Hřibem jim tak na místo pomoci hrozí, že mohou být jejich smlouvy se Záručním fondem zpochybněny. To pro mnohé z nich může znamenat definitivní likvidaci. Ve své zpupnosti si primátor Hřib vůbec neuvědomuje, že svým fušerstvím a nekompetentností může přivést tisíce Pražanů do existenčních problémů a ztrát pracovních míst “ vysvětluje předsedkyně zastupitelů za ODS Alexandra Udženija.

Předsedkyně zastupitelů za ODS Alexandra Udženija

„Jako předsedkyně kontrolního výboru jsem od JUDr. Hany Marvanové obdržela podnět na prošetření zřízení “Záručního fondu COVID Praha 2020”. Dle vyjádření Ministerstva vnitra, které jsem si vyžádala, existuje důvodné podezření, že Praha při zřízení záručního fondu nepostupovala v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, konkrétně §35 odst.6. Zároveň hrozí, že Rada hlavního města Prahy překročila své kompetence a nedodržela závazné vnitřní postupy. Pokud se toto podezření prokáže, hrozí ze zákona sankce, která povede k absolutní neplatnosti celého Záručního fondu COVID Praha 2020,“ dodává Jaroslava Janderová, předsedkyně kontrolního výboru ZHMP.

 Jaroslava Janderová, předsedkyně kontrolního výboru ZHMP

Zastupitelé za ODS Praha navrhli na jednání zastupitelstva usnesení, které má za cíl celou věc okamžitě prošetřit a buď potvrdit či vyvrátit případné pochybení. Cílem tohoto usnesení je pokusit se ochránit pražské podnikatele a zamezit situaci, kdy budou muset poskytnuté prostředky vracet.

Autor: ODS, Praha, ČR, 22.5.2020

Vyjádření MVČR zde: