Drážní inspekce zveřejnila výsledky šetření vážné nehody na přejezdu v Praze-Uhříněvsi, kde se v loni v září střetl osobní vlak jedoucí z Benešova u Prahy do Prahy s nákladním automobilem…

Při nehodě bylo zraněno 6 osob a škoda přesáhla 50 milionů korun.

Psali jsme zde:

Podle závěrů Drážní inspekce srbský řidič vjel na přejezd v době, kdy na přejezdu blikala červená světla, ale závory byly ještě zvednuté. Než však stihl přejíždění kolejí dokončit, závory na přejezdu spadly a uvěznily automobil na přejezdu. Řidič, místo aby závory přerazil, zůstal stát na kolejích a po více než dvou minutách do něj najel osobní vlak. Později se řidič hájil tvrzením, že vjel na koleje v době, kdy červená světla neblikala, což popřel rozbor zabezpečovacího zařízení na přejezdu, z něhož vyplynulo, že závory spadly až po té, co před tím 72 sekund blikala červená světla, což je doba dostatečná na to, aby nákladní automobil přes koleje bezpečně přejel, i kdyby jel jen rychlostí chůze. Také svědek, řidič automobilu jedoucího k přejezdu z druhé strany, vypověděl, že zastavil před přejezdem, na kterém blikala červená světla, a pak uviděl, jak na koleje vjíždí nákladní automobil.

ZDROJ: Drážní Inspekce ČR

Bezprostřední příčina bylo tedy nedovolené vjetí na přejezd v době, kdy to zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje.  Důležitým faktem ale byla i skutečnost, že řidič stál na kolejích, dle svého vyjádření čekal, že si ho někdo všimne a vlak zastaví, což je na automatických přejezdech ovládaných jízdou vlaku nesmysl. Kdyby závory přerazil, způsobil by škodu, ale rozhodně ne v řádech desítek milionů korun, rovněž by nebyl nikdo zraněn.

Na základě této vážné nehody Drážní inspekce doporučila tzv. sekvenční sklápění závor, tedy aby se závora na „druhé straně přejezdu“ sklápěla později než ta, která zabrání řidiči vjet na přejezd, a aby na závorách z jejich vnitřní strany byla umístěna instrukce nabádající řidiče k přeražení závory.

Autor: TGM, DI, Praha, ČR, 26.5.2020

Zpráva zde: