Právě nyní uběhl rok od zrození myšlenky vytvoření Pražských novin…

Před rokem se v našich hlavách, zrodila myšlenka a iniciativa na založení nových celopražských a ryze pražských novin, které by informovaly pražskou i českou veřejnost o lokálním dění, politickém, sociálním i jiném, v rámci Prahy a na magistrátu. O vývoji Prahy, událostech okolo vedení našeho města, o budoucnosti i minulosti našeho hlavního města. Zabýváme se i jednotlivými částmi Prahy, nejen městem jako celkem, a snažíme se tak být i lokální, aby se Pražané různých části města dozvěděli o problémech, či událostech týkajících se jejich sousedů z jiných částí.

V Praze je takových novin pochopitelně nepřeberné množství, tak proč zakládat nové? Čím se tyto nové budou vyznačovat a odlišovat od ostatních? Jednoduše svým odkazem a historickou tradicí. Pražský noviny totiž navazují na tradici, myšlenky a fungování Pražských poštovských novin. Nejstarších a taky prvních česky psaných novin, které pravidelně vycházely od roku 1719 do roku 1772, a poté od roku 1782 do roku 1818, kdy podlehly úpadku a cenzuře. Mezi redaktory novin byl i raný český obrozenec, Václav Matěj Kramerius. Rok 2019, kdy se tato myšlenka zrodila, byl i tedy rokem 300. výročí vzniku Pražských poštovských novin.

Po několika málo měsících jsme se díky vydatné práci, úsilí a obětování vlastního času a zdrojů, dostali vcelku rychle k plnohodnotnému spuštění těchto našich novin. Tak v září 2019 došlo k založení Pražských novin, které Vám na svém webu poskytují pravidelně informace o pražském dění.

Budeme Vás i nadále informovat o pražském, a sem tam i republikovém dění, nebo i informacích z jiných evropských a světových měst. O událostech, které ovlivňují Pražany v celém městě, nebo v jednotlivých částech, a budeme Vám i nadále přinášet informace ze zákulisí magistrátu hlavního města Prahy, z jehož veřejných jednání a od jehož zastupitelů Vám pravidelně přinášíme nejnovější informace, včetně rozhovorů s těmito zastupiteli. 

Děkujeme Vám, našim čtenářům za přízeň!

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 1.6.2020

www.prazskynoviny.cz

www.prazskepostovskenoviny.cz