Podnikatelé postižení opatřeními proti koronaviru se mohou obracet pro pomoc do nové podnikatelské poradny…

Funguje na elektronické platformě a jejím cílem je shromažďovat podněty podnikatelů a poskytovat rady. Na projektu spolupracují hlavní město a Hospodářská komora České republiky. Praha očekává, že kvůli viru přijde o 12 miliard korun. Hospodářský dopad krize zatím nebyl vyčíslen.

„Podnikatelská poradna je jedním z řady opatření pro živnostníky a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy. Věřím, že tento hmatatelný krok je další pomocí místnímu ekonomickému sektoru postiženému dopady covid-19,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Pavel Vyhnánek, M.A. zastupitel, náměstek primátora

Elektronickou platformu technicky zajistila Hospodářská komora, která rovněž zodpovídá dotazy podnikatelů, na což vyčlenila několik specialistů. Právní dotazy bude zodpovídat ve spolupráci s externími právníky.

„Praha je specifická tím, že v ní působí pětina všech podnikatelů v zemi. Soukromý sektor v hlavním městě vloni zaměstnával 585.000 zaměstnanců. Problémy podnikatelů v Praze, obzvlášť v oblasti cestovního ruchu, budou mít negativní dopady na výrobu a služby v regionech, trh práce i tuzemské hospodářství,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době covid-19 a po ní, budou moct podnikatelé i osobně. Hospodářská komora pro tento účel po dohodě s hlavním městem vyčlenila čtyři svá kontaktní místa, a to ve Florentinu, ve Vodičkově ulici, náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici.

V prvním čtvrtletí 2020 bylo z celkových 2,554.489 podnikatelů 553.242 v Praze. Z toho fyzických osob bylo 348.081 a právnických 205.161. V hlavním městě bylo vydáno 766.751 živnostenských oprávnění, podnikatelé tu nejvíce působí ve výrobě, obchodu a službách.

Praha podpořila podnikatele několika opatřeními, když jim zlevnila nájemné a odpustila penále za nezaplacené nájemné, zrušila vybírání poplatků z pobytu nebo umožní restauracím zřídit si bezplatně zahrádky. Rovněž dala 600 milionů korun do programu COVID Praha. V kultuře a cestovním ruchu zavedla vouchery pro turisty.

Autor: TGM, ČTK, Praha.eu, ČR, 4.6.2020