Po úplné uzavírce ulice Nádražní, probíhají práce na odstranění původního tramvajového tělesa…

Frézuji se zbylé části komunikace a probíhají demolice přilehlých ploch a chodníku.  V nejbližších dnech budou opětovně zahájeny práce na zbylých přeložkách IS a začnou zemní práce na tramvajovém tělese v nové poloze podél železniční trati…

Psali jsme zde:

Foto zde:

Autor: TGM, Praha, ČR, 9.6.2020