Mimořádné jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 11. června 2020. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 12. 6. 2020)

Návrh zde:

https://www.praha.eu/public/22/0/b7/3130766_1085797_Navrh_programu_jednani_2.__mimoradneho_zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Pra….pdf

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

Autor: TGM, Praha.eu, Praha, ČR, 10.6.2020