Souhrn dne….

AMSTERDAM: ZÁKAZ AIRBNB VE MĚSTĚ

Holandský Amsterdam zakazuje počátkem léta Airbnb v centru města…


PRAHA: MĚSTO BUDE CHTÍT PRAŽSKÝ OKRUH ZAHLOUBIT NEBO VYBUDOVAT TUNELY

Pražský magistrát bude při dostavbě Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Satalicemi preferovat, aby byla silnice zahloubena nebo na ní byly v několika úsecích tunely…


PRAHA: VE MĚSTĚ ZAČÍNÁ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

V Praze dneškem začíná letní provoz městské hromadné dopravy…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 27.6.2020