Historické okénko naší Prahy je nová rubrika Pražských novin…

Ta se bude soustředit na historický vývoj, události, osobnosti a významné okamžiky našeho hlavního města. Půjde o sérii článku mapujících historii našeho města od nejranějších dob, až po současnost, a bude doplňována o různá kulatá a polokulatá výročí, která zrovna budou na pořadu dne, a která budou souviset s naším hlavním městem.

Praha je staré a krásné město a určitě si zaslouží, aby se lidé zabývali jeho historií, a aby pražská veřejnost poznala skvosty této historie, bohatství našeho hlavního města, to jakou roli v historii a vývoji evropské civilizace sehrál a stále sehrává, jaké tragédie i úspěchy zažil, jak důležitým býval a stále je. Budeme Vás informovat o pražských primátorech, o vládcích v Praze, o proměnách Prahy v různých dobách. O tom všem Vás budeme v tomto historickém okénku informovat a jako první začneme s historií budovy magistrátu hlavního města Prahy.

PRAHA: Historické okénko naší Prahy – magistrát hlavního města

O magistrátu hlavního města, vedení našeho hlavního města a zastupitelích na magistrátu, Vám celkem často píšeme a informujeme Vás o tomto důležitém dění…

Toto rozhodování, které ovlivňuje životy nás všech. Nyní se, ale podívejme na něco jiného. Na to samotné vlastní místo, kde se tato rozhodnutí činí, na budovu, která hostí magistrát hlavního města, naše volené představitele, a která je tak politickým srdcem našeho hlavního města.

Nová radnice, jak je tato budova nazývána, má za sebou už sto let historie. Její počátek se datuje, ještě do dob Rakousko-Uherska, kdy byla v roce 1904 vypsána veřejná architektonická soutěž a o dva roky později, secesní architekt Osvald Polívka, tuto soutěž se svým návrhem vyhrál. Roku 1908 byla zahájena stavba radnice, kterou řídil Osvald Polívka, jenž taky budovu postavil v secesním stylu. Budova se nachází na Mariánském náměstí, naproti Klementinu, na Praze 1. Na tomto místě se dříve nacházel románský kostel svatého Linharta. Toto místo v průběhu historie prošlo mnoha změnami a do roku 1880 zde stávala i staroměstská kovárna.

Stavba budovy Nové radnice byla zahájena 25. května 1908, před 102 lety a probíhala do roku 1911, kdy byla dokončena. V jejím průběhu byla navíc osázena sochami a plastikami vyrobenými Josefem Mařatkem, Ladislavem Šalounem a Stanislavem Suchardou, doplněné o sochu Železného rytíře na severním nároží a sochu rabbi Löwa, na jižním nároží. Budova byla navíc vybavena dnes už téměř unikátními páternostery, jedněmi z prvních výtahů.

Samotný objekt měl původně sloužit jako finanční úřad a skutečnou radnicí, skutečným sídlem magistrátu, se stala, až po Druhé světové válce, v roce 1945. Roku 1998 byla do budovy radnice umístěna pamětní deska na památku Milady Horákové.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 28.6.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/index.html