18. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná dnes ve čtvrtek 2. července 2020. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin…

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 3. 7. 2020)

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zasedání ZHMP bylo právě (22.50 hod) ukončeno. Další je na řadě 10.9.2020…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Probíhá rozprava o pozměňovacích návrzích a hlasování…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Právě je přestávka…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Probíhají interpelace občanů a zastupitelů…týkají se hlavně sportovních aktivit ve městě a grantů a dotací…

PRAHA: MAGISTRÁT NAVRHNE SNĚMOVNĚ REGULACI PLATFOREM TYPU AIRBNB

Pražský magistrát v rámci svojí zákonodárné iniciativy navrhne poslancům změnu živnostenského zákona, která by samosprávám umožnila regulovat platformy krátkodobého ubytování typu Airbnb…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Probíhá rozprava & hlasování…

PRAHA: KOALIČNÍ & OPOZIČNÍ SPORY KVŮLI DRUŽSTEVNÍM BYTŮM

Zastupitelé ZHMP neschválili bod programu o družstevních bytech, který připravila radní Hana Marvanová – Kordová…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Probíhají interpelace občanů prahy a zastupitelů…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Proběhlo hlasování o změnách v programu. Bod o družstevních bytech, jenž zvedl vlnu emocí, nebyl přijat…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Byla zahájena přestávka…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Stále probíhá rozprava o tom, jestli zařadit bod o družstevních bytech do dnešního programu…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitelka za ODS, Jaroslava Janderová kritizuje způsob zpracování analýzy k družstevním bytů který nechal udělat primátor Hřib, aniž by o tom informoval jako opozici tak koalici…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Primátor Hřib právě hájí to, proč nechal udělat analýzu o družstevních bytech. Nejde prý o nic tajného a nechce dnes toto téma řešit, dokud se to pořádně právně neprojedná….

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitel Jiří Pospíšil je zaražen z toho, že primátor nechal udělat analýzu za 600 tisíc korun, na téma družstevního bydlení a neinformoval o tom další radní z koalice, kteří se touto věcí zabývají…ptá se proč byla analýza vytvořena, bez toho, že by to ostatní věděli?

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Radní Hana Marvanová – Kordová, je šokována reakcí primátora Hřiba, z hlediska dvojí analýzy řešení družstevních bytů, ptá se z jakého důvodu byla druhá analýza udělána a proč o tom byla informována těsně před dnešním jednáním…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Piráti dávají návrh do programu o „legalizaci“ prostituce ve městě, kvůli dopadům koronaviru…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitel a poslanec za ANO, Patrik Nacher, říká, že klub ANO podpoří návrh Hany Kordové-Marvanové o družstevním bydlení…podivuje se nad tím, že existují dvě analýzy, jedna radní a druhá koaliční…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Debatuje se o programu…opozice navrhuje řešení platů učitelů, kvůli koronaviru, radní Hana Marvanová – Kordová navrhuje řešit její návrh k situaci bytů…Zastupitel Jiří Pospíšil, řeší prominutí darovací daně, za Mariánský sloup…

PRAHA: 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zasedání začalo, byla otevřena rozprava…

On-line přenos zde:

https://www.praha.eu/public/66/19/89/3139599_1092403_Upraveny_navrh_programu_jednani_18.zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy….pdf

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

Autor: Redakce, Praha.eu, Praha, ČR, 2.7.2020