Rozhovor se zastupitelkou ZHMP, za ODS, Jaroslavou Janderovou…

1) Minulý čtvrtek bylo poslední ZHMP, další bude až 10.9.2020, na tom posledním, se opět stalo to, že se navzájem pohádala hlavně koalice navzájem. Radní Hana Marvanová-Kordová označila jednání primátora Hřiba, za porušení koaliční smlouvy. Jiří Pospíšil, šéf Spojených sil pro Prahu, však odchod z koalice vyloučil, co si o tom myslíte?

Koalice dlouhodobě vykazuje rozdílnost názorů a programů jednotlivých koaličních stran. Spojení Pirátů a Praha sobě považuji za účelově si vyhovující, ve smyslu,až brutálně zlikvidovat každého, kdo jim stojí v cestě. Spojené síly jsou sice rovněž účelově sdružené pro vládnutí Praze, ale vykazují jistou názorovou shodu. Piráti a Praha sobě se dokáží v rámci svého cíle dohodnout a rozdělit si své, řekněme zájmy a sferu vlivu, Spojené síly se jim do jejich strategie vlastně nehodí. Jiří Pospíšil, domnívám se dle jeho vystoupení v poslední době, by asi rád změnil koaliční počty, ale má ve svém uskupení pár jednotlivců, kterým, nazvěme to třeba koaliční chaos, vlastně vyhovuje. Těží z něho. Takže v tuto chvíli ho chápu, že říká to, co říká.

2) Jste předsedkyní kontrolního výboru v ZHMP. Kritizovala jste jednání vedení města, v době koronakrize, pro nedodržení běžných postupů? Co přesně vám na tom vadilo? A našel kontrolní výbor i další takováto pochybení?

S ohledem na to, že koronakrize i nadále trvá, a obávám se, že její dopady budou ekonomicky daleko dramatičtější, než se předpokládá, je nutné pečlivě a trpělivě sledovat kroky „vládců“ nad městem. Kontrolní výbor, dle zákona o hlavním městě Praze, je zejména  pro tuto dobu jeden z nejdůležitějších opozičních nástrojů.Má kritika se týkala především způsobu vyhlášení a realizace programu pomoci pro postižené podnikatele, firmy i živnostníky pandemii COVID19, „COVID Praha“. To, že nebyly dodrženy procesní postupy u tak závažného vyhlášení programu pomoci v celkové  výši 600 milionů, je, klausovsky řečeno na velké pozdvihnutí obočí. Během devíti minut od vyhlášení, byl program v objemu žádostí o úvěr, přečerpán. Nabízí se otázka, jak je možné, že podniktelé, míněno v obecné rovině, stačili během necelých 24 hodin bezchybně vyplnit komplikovanou žádost,  se splněním všech formálních i obsahových podmínek pro vyhovění? Souhlas bank, doklady o bezdlužnosti, atd atd. Podnět je stále jako živá kauza na KV ZHMP, neb struktura žadatelů, kteří uspěli,  je poněkud, mírně řečeno, zvláštní. Advokátní kanceláře, velké firmy, které nejsou v segmentu přímého postižení atd atd. Bude zařazeno opět jako bod na zářijovém jednání Kontrolního výboru. Další podněty, a jejich velmi mnoho, řešíme, např změnu vizuálu pražské  dopravy. Takováto zakázka je jistě lákavá pro ty, kdo zadávají, neb přinese ve velmi krátkém času pro občany viditelné potvrzení  tak oblíbeného předvolebního sloganu. „Ty před námi neudělali nic a podívejte se, co jsme za rok a půl zvládli“… atd atd. To, že vizuál  není změna, která je v dnešní krizi nezbytná, asi zdůrazňovat nemusím. Na efekt asi dobrý, ale náklady jdoucí až do statisíce milionů. Nutno zdůraznit, že  je  dosud nevyřešený spor s docentem Kotasem, autorem předchozího vizuálu pro pražskou MHD, kdy dle jeho názoru, který dokládá ve svém podnětu KV ZHMP fakty, hrozí porušení autorských práv. Neb s panem docentem Kotasem se nikdo tzv nebaví. Pokud bude žalovat, mohl by tento spor stát Prahu velké peníze. Nechápu jednání  pana náměstka pro dopravu Scheinherra. Styl s nikým se nebavím, nikoho se neptám a rozhodnu, je poněkud nepokorný. Je toho více, co způsobuje velký neklid, nejen v opozičních řadách. My totiž jsme schopni  vidět fatální dopady na Prahu, pokud budou Piráti a Praha sobě dále pokračovat ve svém společném předvolebním tažení, s jediným cílem, ovládnout společně Prahu  v budoucím volebním období. Což je za dva a čtvrt roku. Co to znamená pro Pražany? Je praktické sledovat, co se děje např ve Francii v Paříži, Jedním z posledních hitů je zakázat automobilovou dopravu a všichni na kola či pěšky. Řečeno v nadsázce. Ty snahy zde samozřejmě jsou. A chování cyklistů, samozřejmě ne všech tomu nasvědčuje. Tristní stav.

zastupitelka ZHMP za ODS, Jaroslava Janderová

3) Spory koalice s opozicí jsou v podstatě na denním pořádku, politicky by se dalo říct, že je to prostě normální, myslíte, že tyto spory současné koalice s opozicí jsou standardní a běžné?

Naplnění úlohy opozice, že má fungovat jako kontrola a zbrzdění špatných rozhodnutí vládnoucí koalice, je její primární úkol. Opozice by měla upozorňovat občany, že ne vše je zalité sluncem. Ve smyslu  možného negativního dopadu rozhodnutí koalice na práva a zájmy pražanů. Občas samozřejmě vypuknou vášně, plynoucí z jiného pohledu opozice na koaliční tisky, předkládané  zastupitelstvu. To je normální, neb kdo jiný by upozornil koalici, než opozice, že ne vše, co se koalice snaží protlačit,  je v zájmu občanů- pražanů. Ale současný stav vztahů mezi koalicí a opozicí, míněno mezi Praha sobě a Piráty, je velmi vyhrocený. Samozřejmě ne se všemi členy. Velmi tristní je arogance a přehlížení existence opozice jako takové, zejména ze strany primátora (Piráti), náměstků (Praha sobě) radních (Praha sobě i Piráti). Musím říci, že jsem ještě nezažila takovou míru arogance až drzosti,nadřazenosti ale i nekompetentnosti, jakou předvádí představitelé Prahy tohoto volebního období. Slova „zlatá Krnáčová“ mluví za vše.

4) Co Vy osobně pro Prahu děláte a co je pro Vás prioritou?

Začnu s dovolením odzadu. Priorita je pro mě prosazování zájmů Pražanů, mých voličů a programu ODS, pro který mě volili…Zabránit evidentnímu poškození jejich  zájmů. Samozřejmě jako jedinec jsem součást onoho opozičního soukolí, které, dovoluji si tvrdit, funguje v tomto volebním období poměrně dobře. A pro Prahu i jako jedinec mohu udělat hodně. Což s radostí činím. Jsem předsedkyně oblastního sdružení ODS Praha 1, tedy politický lídr současného koaličního uskupení na Městské části Praha 1. Neb Praha 1 je jedna z nejvýznamnějších městských částí pro celou Prahu. Generujeme podstatnou část příjmů hlavního města Prahy. Tedy, až do doby nástupu pandemie. Jsme významná součást fungování celé Prahy. Jako zastupitelka HMP a současně předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP, jsem schopna hájit zájmy Pražanů s poměrně zasvěceným vhledem do problematiky Prahy. Vím totiž, kde je koho tzv. „achilova pata“. No a našemu klubu ODS se snažím ze své pozice pomáhat v prosazování opoziční politiky ODS vůči Pirátům a Praha sobě. Spojené síly, vedené Jiřím Pospíšilem mají totiž jednu výhodu. V celém jejich klubu jsou zkušení politici či lidé, ochotní naslouchat. Což až na světlé vyjímky u Pirátů a Prahy sobě, vedení Janem Čižinským nefunguje. Nebaví se s námi, oslněni vlastním postavením a vidinou budoucích,  neomezených vládců Prahy. No, uvidíme….Takže má snaha i povinnost jim tuto jejich vidinu poněkud zpragmatizovat.

5) Co považujete za největší problém současné Prahy, který vedení města neřeší nebo podceňuje?

Jsem téměř přesvědčena, že vedení města Praze nerozumí. Rozumí vlastním zájmům.Mohu chápat priority jednotlivých stran i hnutí. Ale odmítám prosazování, řekněme zájmových subjektivních cílů a zneužívání současných funkcí k budoucímu posílení  těchto subjektů. Jistě dravost patří k politice. Ale pokora a sebereflexe je nezbytná.Praha nemůže být  v postavení  firmy, prostřednictvím které chtějí někteří dosáhnout svoji, řekněme jistou ekonomickou i politickou nezávislost. A to považuji za největší problém. Že těm, kdo vládnou za Praha sobě a Piráty, je Praha vlastně fuk. Zajímají je úplně jiné věci, než řešení šílené dopravní situace v Praze tak, aby to bylo v zájmu občanů. Tj symbióza automobilismu, cyklodopravy i chodců. Dnes prosazují krok po kroku nulovou ohleduplnost k občanům, využívající svůj automobil k práci, pro rodinu , jako k nezbytný způsob života Pražana. Zde si můžeme připomenout kauzu Smetanovo nábřeží. Arogance moci. Bydlení. Viz spor koalice u předluženého  tisku radní pro legislativu Hany Kordové – Marvanové. Výsledek? Ani náhodou  přece Spojeným silám nenecháme případný jejich úspěch, my vyřešíme pěkně po socialisticku. Silou. Tj, jakýpak koaliční tisk. Buď podle nás, anebo shodíme ze stolu. Závěr. Mám strach o Prahu, Pražany. Situace je vážná. Ale jako optimista věřím, že vše dobře dopadne a vychýlené kyvadlo se vrátí zpět, na naši stranu. Je již nalevo příliš dlouho. A je to vidět.

Díky za rozhovor…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 8.7.2020