Problémy s veřejnou zakázkou na první úsek metra D…

Jako první jsme přinesli informaci o tom, kdo se soutěže o veřejnou zakázku uchází. Šlo o firmy Strabag, Hochtief a také Subterra. Dalším účastníkem je SMP a nabídku podal i Doprastav. Proti tendru, však hned na začátku, v den, kdy byla uzávěrka nabídek (30.4.2020) podala stížnost společnost Eurovia CS, kvůli údajnému zvýhodnění některých firem, jako je Metrostav a Hochtief. Těm se mělo podařit změnit podmínky soutěže. Sama Eurovia CS, se do tendru nepřihlásila. Společnosti Metrostav a Hochtief však odmítly, že by byly zvýhodněny. Následně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal pražskému dopravnímu podniku podepsat smlouvu na výstavbu prvního úseku metra D. Zahájení stavby se tak značně komplikuje. 

Vyjádření Dopravního podniku pro PrazskyNoviny.cz: 

„DPP je účastníkem správního řízení vedeného ÚOHS, jinými slovy o podání námitky proti probíhající veřejné zakázce na zhotovitele stavební části prvního úseku metra D Pankrác D – Olbrachtova jsme věděli, žádnou smlouvu jsme uzavřít neplánovali a ze zákona o zadávání veřejných zakázek jsme ji s dodavatelem ani uzavřít nesměli ve lhůtě do 60 dnů od zahájení správního řízení v této věci na ÚOHS. Protože se blížil konec 60-denní lhůty, ÚOHS ji prodloužil do doby, než v této věci rozhodne. Jedná se o běžný procesní institut ÚOHS u velmi složitých a velkých zakázek, kde se nedá předpokládat rozhodnutí úřadu do 60 dnů od zahájení správního řízení. Obdobně ÚOHS postupoval např. v záležitosti chystaného společného podniku na revitalizaci vestibulu Nádraží Holešovice, kdy ÚOHS zakázal DPP podepsat smlouvu s Nové Holešovice Development, ale po posouzení případu rozhodl ve prospěch DPP. V této chvíli stále probíhá hodnocení a posuzování podaných nabídek účastníků veřejné zakázky na zhotovitele stavební části prvního úseku metra D Pankrác D – Olbrachtova. Rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření plně respektujeme. Další postup v této záležitosti bude možné konkretizovat až po rozhodnutí antimonopolního úřadu.“

Daniel Šabík, Vedoucí odboru Komunikace DPP

Zajímavá je také role ekonomického ředitele a člena představenstva DPP Mateje Augustína. Ten nastoupil do DPP koni na podzim. Ten vedl státní železniční společnost Cargo Slovakia. Za jeho působení se v roce 2009 podle zpráv médií dostal tento dopravce do ztráty 127 milionů eur. V první polovině roku 2010, než byl odvolán, pak vykázala firma Cargo Slovakia ztrátu 36,3 milionu eur.

„Role pana Augustína vyplývá ze stanov DPP jako člena představenstva, kterému byla svěřena působnost v oboru ekonomickém, proto mu náleží pozice ekonomického ředitele. Náleží mu agenda a veškeré práva a povinnosti, které ekonomickému řediteli ukládají interní předpisy a směrnice DPP. Patří k nim např. řízení finanční, bankovní a úvěrové politiky pro celý DPP, řízení oblasti finančního účetnictví a s tím související oblasti evidence a zabezpečování kontroly této oblasti v rámci DPP, zpracovávání rozpočtů DPP, kalkulací, analýz a statistik DPP nebo organizování, řízení a koordinace obchodní politiky související s tarifní a prodejní problematikou v oblasti všech druhů jízdenek MHD a automatizovaného předprodeje jízdních dokladů atd.“

Daniel Šabík, Vedoucí odboru komunikace DPP

Cena za první úsek metra D je astronomická

Dle našich informací „nejvýhodnější“ nabídku na vybudování prvního úseku metra D, podalo sdružení firem Subterra, Hochtief a Strabag. Hodnota této nabídky je 13,7 miliard korun! Připomeňme, že zakázka na první úsek metra Pankrác – Olbrachtova byla původně odhadnuta (na zhruba 9 miliard korun) a vypsána byla za (10,829 miliardy korun). Jestli je to hodně, nebo málo ponecháme na úsudku každého čtenáře. Ovšem když se podíváme na cenu za prodloužení metra A do Motola (4 stanice a délka zhruba 14km), která v roce 2015 byla 22 miliard korun. V této souvislosti je cena za jednu stanici, byť přestupní a 3,6 km kolejí za 13,7 miliard v případě „D“ více než dvojnásobek! Přepočteno pouze na jeden kilometr koleje trasa A přišla na cca 1,57miliardy za kilometr a proti tomu metro D v roce 2020 už na 3,8 miliardy za kilometr. 

Co bude dál?

Čeká se na rozhodnutí Antimonopolního úřadu. Nicméně již teď je jisté, že se kolem stavby metra D, setkáváme s bojem různých lobbistických skupin a finančních zájmů, protože jde o nezanedbatelnou značně vysokou částku. O dalším vývoji vás budeme informovat…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 17.7.2020

Psali jsme zde: