Návrhy Hlavního města Prahy i Libereckého kraje na vyplacení jednorázového příspěvku krajům jako kompenzaci výpadku daňových příjmů narazily v připomínkovém řízení na nesouhlas ministerstva financí…

Ministerstvo doporučilo vládě zaujmout k oběma předlohám negativní stanovisko. Stojí to ve stanoviscích ministerstva na vládním webu. Praha i Liberecký kraj navrhují shodně dát krajům 500 korun na obyvatele jako náhradu za výpadek daňových příjmů vyvolaných epidemií koronaviru. Vláda se bude oběma návrhy teprve zabývat.

Kraj i Praha poukazují na to, že v důsledku ekonomických dopadů epidemie koronaviru klesá i příjem z takzvaných sdílených daní. Jde o daně, o které se stát dělí s obcemi a kraji. Stát navíc začal vyplácet kompenzační bonus určený především živnostníkům, které poškodila epidemie i přijatá vládní opatření, a peníze na něj bere z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Tato daň také patří mezi sdílené, takže na obce a kraje pak zůstává méně peněz.

V obou návrzích zákonů pak stojí, že propad příjmů u obcí a krajů se očekává v rozmezí 25 až 30 procent, což může zasáhnout i povinné výdaje. „Kraje tedy budou muset omezit nejen investiční akce, ale i výdaje na běžný provoz,“stojí v obou návrzích.

Ministerstvo financí ale ve svých odmítavých stanoviscích uvádí, že schválení kompenzace 500 korun na obyvatele kraje představuje jednorázové posílení příjmů krajů o 5,3 miliardy korun. S tímto mimořádným výdajem státní rozpočet na rok 2020, ani po provedených novelách, nepočítá, uvedlo MF. Úřad také uvádí, že negativní dopad vyplácení kompenzačního bonusu do rozpočtu krajů včetně Prahy bude představovat asi 1,8 miliardy korun.

Ministerstvo argumentuje i tím, že kraje dostanou peníze nejen na opravy silnic druhé a třetí třídy, ale třeba i na podporu sociálních služeb, ochranné prostředky nebo odměny záchranářům. Pro letošní rok půjde celkem o 16,6 miliardy korun. Tato částka tak o 14,8 miliardy překračuje odhadované dopady na daňové příjmy krajů z titulu výplaty kompenzačního bonusu, uvádí MF.

Ministerstvo vnitra doporučilo vládě zaujmout k oběma návrhům neutrální stanovisko. Za poněkud problematické ale označilo tvrzení, že kraje použijí takto získané peníze na investice. „Jestliže nebude příspěvek žádným způsobem vázán, jak návrh předpokládá, pak nelze mít kontrolu nad tím, jakým způsobem kraje příspěvek použijí,“ upozornilo ministerstvo vnitra v připomínkovém řízení.

Obce by kompenzaci výpadku daňových příjmů dostat měly. Sněmovna už ji na návrh Senátu schválila v takzvaném daňovém balíčku 16. června. Dostat mají 1200 korun na obyvatele a celkem na to ze státního rozpočtu půjde 12,8 miliardy korun. Poslední novela státního rozpočtu s tímto výdajem už počítá.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR, 19.7.2020

Zdroj:

https://www.vlada.cz/