Radní Prahy 1 podpořili záměr navrátit pomník maršála JV Radeckého z Radče na Malostranském náměstí, kde stál od roku 1858 do roku 1919…

Celková proměna náměstí by mohla začít ještě během letošního roku.

Pomník maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze byl odhalen 13. listopadu 1858 jako vůbec první pomník tohoto českého vojevůdce. Na svém místě stál necelých 63 let do května 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária Národního muzea. Rada Prahy 1 podpořila návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas. Následně bude probíhat jednání s Magistrátem a bude potřeba domluvit jak definitivní umístění pomníku, tak i financování.

Návrat pomníku podporuje hlavně „spolek Radecký Praha“, za jeho obnovu:

„O navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí se již řadu let vede seriozní odborná diskuse. V současnosti zpracovávaná dokumentace úprav Malostranského náměstí s návratem počítá. Spolek Radecký Praha jsme založili proto, abychom navázali na všechny, kdo se už tomuto tématu věnovali, a rádi bychom přispěli k udržení této debaty živé a tvůrčí. Máme podporu odborné i laické veřejnosti, ale také odpůrce, jež se snažíme získat pro návrat tohoto skvělého výtvarného díla do veřejného prostoru. Součástí našich snah je i představení osobnosti maršála Radeckého z Radče a jeho doby bez perspektivy „českého mýtu“ , tedy v jiném světle, než bylo donedávna obvyklé.“

Nedávno, byl na pražské Staroměstské náměstí navrácen Mariánský sloup, který v roce 1918 na protest proti končící habsburské monarchii strhl dav. 

Autor: Redakce, Praha, ČR, 22.7.2020

Zdroj:

http://www.radecky.org/

Psali jsme zde: