Vypadá to, že jde o světovou politiku…

Jak už jsme si od představitelů vedení města zvykli, když se snaží mnohdy o světovou politiku. Nicméně dnes jde o věc čistě komunální. Na pražských Vinohradech tak došlo k chaosu.

Je to chaos, ke kterému došlo při změně dopravního režimu a křižovatky mezi ulicemi Americká a Záhřebská. Tato změna byla několikrát neúspěšně vyjednávána, a když byla nakonec přijata, nedošlo k žádné osvětě mezi místními občany. Výsledkem je, že ze dne na den byla pozastavena platnost zdejší parkovací zóny, zóna obehnána páskou, a to i když uvnitř zóny samotné zůstaly automobily. Navíc tam vyrostly značky, které jsou v rozporu s dojednanými změnami.

Kriticky se k tomu vyjádřila místní ODS, která vede Prahu 2, na jejímž území se tyto ulice nacházejí. Magistrát a Institut plánování a rozvoje (IPR), který byl iniciátorem celé změny, zasáhl bez projednání, do zdejších záležitostí, a zdejší infrastruktury. Kriticky to hodnotí i obyvatelé Vinohrad, že nyní musí lidé, když se chtějí dostat z ulice „Jana Masaryka do Záhřebský“, projet půlku Prahy 2. Kritikou nešetří obyvatelé ani  v dalším prosazování kolové dopravy, na úkor automobilové dopravy Pražanů.

https://www.facebook.com/odspraha2.cz/posts/3070955179606449

Místní obyvatelé už vyzvali organizátory k nápravě, nebo i ke zrušení celého rozhodnutí, které na ně má tento nepříjemný dopad, a které všechny zaskočilo svým provedením.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 22.7.2020