Metropole dostane novou koncepci veřejného osvětlení. Technologie hlavního města Prahy dokončila její první část…

Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) dokončila první část vůbec první ucelené koncepce pražského veřejného osvětlení. Ta vzniká na základě rozhodnutí pražských radních z června loňského roku a kromě pasportizace aktuálního stavu pražského veřejného osvětlení (VO) bude obsahovat přepracovaný plán osvětlení a závazné technické standardy budoucí obnovy a modernizace. Dokončený dokument pokrývá kompletní analýzu současného stavu a bude výchozím podkladem pro zpracování všech navazujících částí koncepce.

Podle radního hl. m. Prahy Jana Chabra je nezbytné, aby všechny změny ve VO byly prováděné vždy po předchozím komplexním posouzení a s potřebnou mírou odbornosti. „Jakékoliv zásadní změny mají dlouhodobý charakter a nesprávné kroky se jen obtížně napravují. Od začátku mého působení proto prosazuji názor, že město musí přijmout strategický materiál, jak nahlížet na veřejné osvětlení, mít jasnou strategii v jeho obnově i funkčnosti. Současný stav, kdy máme ve městě téměř sto druhů svítidel bez jasného sledu obnovy a umísťování, je důsledkem absence podobného materiálu. Právě koncepční přístup k veřejnému osvětlení nám pomůže dosáhnout nejen jeho účinného a ekonomického provozování, ale také plného využití všech jeho funkcí,“ uvedl radní pro majetek Jan Chabr.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09)

„V první etapě jsme zanalyzovali informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy, ať už jde o jejich stáří, konstrukční materiály, umístění ve městě, nebo třeba technické provedení. Manažerským informačním systémem, na kterém aktuálně pracujeme, chceme dosáhnout toho, aby zachycené informace nezůstaly statické, ale byly i v budoucnu průběžně udržovány aktuální,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Celá koncepce se bude skládat z devíti částí. „Na pět částí již hlavní město uzavřelo smlouvy se společností Technologie hlavního města Prahy, která pro metropoli veřejné osvětlení několik let spravuje. Ty kromě analýzy současného stavu zahrnují i koncepci obnovy pražského veřejného osvětlení, její ekonomické zhodnocení, světelně-technickou část – tedy kompletní zatřídění pražských komunikací – a to i s ohledem na možné snižování intenzity osvětlení v noci. Technologie hlavního města Prahy zajistí i finální elektronizaci systému, ve kterém bude celá koncepce integrována a udržována,“ vysvětlilradní Jan Chabr.

Dodavatelé pro zbývající části vzejdou z veřejné soutěže. Ty budou mimo jiné zahrnovat i architektonicko-urbanistickou část, část týkající se vlivů na životní prostředí a hygienu nebo třeba průzkum trhu dostupných technických řešení a svítidel. Celá koncepce má být hotova do konce roku 2021.

THMP nyní pracuje i na analýze dopravní nehodovosti v jednotlivých pražských ulicích. „To nám pomůže v rámci zpracovávání části týkající se plánování budoucí obnovy jako jedno z kritérií pro dimenzování svítidel tak, aby odpovídala i reálné situaci na pražských komunikacích. Vycházíme při tom z databáze dopravních nehod poskytnuté Policií ČR,“ uzavřel Tomáš Jílek.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 27.7.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/metropole_dostane_novou_koncepci.html