Nekonečný boj o jízdné a fungování Pražské integrované dopravy, nabral nové grády…

Stojí za tím náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který si nechal vypracovat novou analýzu stran nákladů dopravy v Praze na osobu. Tato analýza, zohledňující množství jízd a kumulovanou inflaci, tvrdí, že reálné náklady jsou 8 422 Kč. Touto analýzou se snaží pan náměstek podepřít své návrhy na zvýšení cen ročního jízdného o 365 Kč, zvýšení, které původně podporoval i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ale po vzedmutí nevole Pražanů ustoupil, a pro toto jednání byl magistrátním zastupitelem Tomášem Portlíkem (ODS) přirovnán k Andreji Babišovi. Ten prohlásil, že nejprve by koalice měla šetřit u sebe, a teprve poté zvyšovat Pražanům cenu jízdného.

Další analýzou, rovněž vypracovanou náměstkem Scheinherrem, poukazuje na nízké ceny jízdného v Praze ve srovnání s evropskými metropolemi. Většina metropolí, s výjimkou Bratislavy, Budapešti a Varšavy, však patří k bohatším západním městům, a tak je srovnání přinejmenším, pokulhávající.

Z těchto aktivit je patrné, že pan radní Scheinherr svůj boj za zvýšení cen jízdného pravděpodobně nevzdá, ale s podporou Pirátů, již zřejmě nemůže počítat, protože se to stalo kontroverzním tématem. Adam Scheinherr se navíc vyjádřil i na adresu jednorázových jízdenek, které by chtěl taky zdražit od nového roku.

Adam Scheinherr (Praha sobě)

Obávám se, že tahle politika nebude motivovat Pražany k ekologičtějšímu stylu života využíváním MHD a sliby koalice o čistší Prahu a nezvyšování cen jízdného zjevně zůstanou, klasicky jen u slibů…

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 30.7.2020

Psali jsme zde: