Práce na rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nádražní zdárně pokračují…

Jsou dokončeny zemní práce a je položeno štěrkové lože pro pokládku pražců v celém úseku stavby. V oblasti areálu bývalého Lihovaru probíhají montáže kolejnic NT1…

Video zde:

Při návštěvě stavby jsme viděli probíhající práce pro pokládku kamenných obrub…. 

Video zde:

A zde je vidět práce na úpravách koridoru pro pěší v předpolí mostu Na Zlíchově…

Video zde:

Dle našich informací ze stavby vše probíhá zdárně a termín dokončení stavby by měl být dodržen…

Fotogalerie zde:

Autor: Redakce, Praha, ČR, 2.8.2020

Psali jsme zde: