Pražské městské části připravily Pravidla pro transparentní spolupráci s investory…

Svaz městských částí hlavního města Prahy ve spolupráci s Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti připravily Pravidla pro transparentní spolupráci s investory, která zrychlí a zpřehlední komunikaci mezi developerem a konkrétní městskou částí. 

Pravidla se zároveň stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů mezi městskou částí a developerem. Díky tomu by se na území Prahy mohlo stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň, v rámci možností legislativy, co nejrychleji. Návrh pravidel bude v průběhu léta předložen investorům a hl. m. Praze s cílem vést nad tématem veřejnou diskuzi. Pravidla jako oboustranně výhodné řešení Členové Svazu městských částí hlavního města Prahy se dlouhodobě potýkají se složitostmi při vyjednávání s developery. Dosud nejasné a netransparentní řešení vztahů mezi oběma subjekty, chtějí nahradit oboustranně výhodnými Pravidly, která by vedla ke vzájemné spokojenosti investora i města. 

„Pravidla nám pomohou vytvořit přehledné a jednotně regulované prostředí pro výstavbu. Věříme, že budou přínosná pro celkový rozvoj všech městských částí,” říká předsedkyně Svazu a starostka městské části Praha – Slivenec Jana Plamínková.

 Šestatřicet městských částí, které jsou součásti Svazu, patří v Praze mezi ty nejrychleji rostoucí. Na jejich území se staví velké developerské projekty, které zasahují i do více městských částí najednou. „Vytvoření pravidel pro spolupráci s investory považuji za velký úspěch a ukázku toho, jak starostové městských částí jsou schopni efektivně spolupracovat v zájmu rozvoje svých městských částí a zároveň dbát na ochranu veřejného zájmu a zájmů svých občanů,“ říká starosta městské části Lysolaje a náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček. „Účelem Pravidel je umožnit koordinovaný rozvoj území jednotlivých městských částí Prahy, vymezit jednoznačná a transparentní pravidla pro jednání členů Svazu s investory a umožnit spolupráci jednotlivých členů Svazu při prosazování svých zájmů vůči investorům,” vysvětluje advokát Martin Fadrný z firmy Frank Bold Advokáti a dodává: “Tento typ transparentní spolupráce navíc minimalizuje rizika potenciálního lobbismu a korupce.” 

Developer finančně přispěje městské části Pravidla ošetří i výši finančního příspěvku, který investor poskytne městské části na stavbu dopravní infrastruktury a zajištění občanské vybavenosti v nově vznikající zástavbě. Díky tomu nebude muset městská čtvrť platit například stavbu školky, zdravotnického zařízení anebo nákupního a kulturního centra sama ze svých veřejných rozpočtů. „Chceme poskytnout investorům jasné zásady na počátku příprav jejich záměru a tím celý proces zjednodušit. Zrychlíme průchod řízením a dáme mu transparentní rámec, kde mohou investoři s městskými částmi jednat,” popisuje místopředsedkyně Svazu a starostka městské části Praha – Petrovice Olga Hromasová. 

Nastavené zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem, jak můžou městské části pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. Předtím než nabydou Pravidla platnosti, projdou ještě připomínkováním ze strany investorů. Starostové městských částí je chtějí v průběhu léta také zkonzultovat s Magistrátem hlavního města Prahy a s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotliví členové Svazu se pak k Pravidlům přihlásí individuálně.

Autor: Redakce, SMCHMP, Praha, ČR, 6.8.2020

Zdroj:

http://www.smchmp.cz/