Uběhl již nějaký čas od doby, kdy Úřad městské části Praha 22 (Uhříněves) vydal tolik očekávané územní rozhodnutí k dopravní stavbě desetiletí…

Jihovýchodní část pražského okruhu s číslem 511 by v roce 2021 oslavila 20 let od prvního pokusu o její projednání. 3x byla stavba od roku 2001 projednána stavebními úřady a 3x bylo vydáno územní rozhodnutí. Nikdy se ale nedočkala realizace. V průběhu let se stala symbolem. Pro jedny neúspěchu v práci, pro druhé pomyslnou vítěznou barikádou. Pravdou je, že stavba 511 se stala nejvíc ze všeho smutným svědectvím doby, ve které žijeme. Neexistence zásadní dopravní stavby, jejíž projednávání začalo před zmíněnými téměř 20 lety, neukazuje jen na neschopnost stavitelů nebo všehoschopnost aktivistických spolků. Ze všeho nejvíce odhaluje zranitelnost systému, ve kterém dnes žijeme. 

Psali jsme zde:

Územní rozhodnutí je konečně vydáno!… 

… jásal na sociální síti zejména primátor Hřib. I vicepremiér a multiministr Havlíček si nezapomněl ohřát svou politickou polívčičku…. zbytečným a útočným prohlášením na adresu úředníků z Prahy 22. Oba pánové, kteří nepřispěli ke zdárnému projednání stavby 511 vůbec ničím, se ale mohou stát, paradoxně, prvními jejími hrobaři. V případě stavby pražského okruhu totiž primátor oslavou vydání nepravomocného územního rozhodnutí velmi zřetelně upozornil všechny, kteří stavbu budou chtít torpédovat, na jeho existenci. Všem jeho odpůrcům nadělil dostatek času k vyprecizování odvolání i strategie jejich podání. 

Radost primátora Hřiba z nepravomocného rozhodnutí také, mimo jiné, ukazuje na jeho nezkušenost a politickou neprozíravost. Pravděpodobnost, že se do vydaného rozhodnutí někdo odvolá hraničí s jistotou. Dá se tedy očekávat, že na skutečné pravomocné rozhodnutí si ještě počkáme (odhlédneme-li od možnosti podání žalob na vydané rozhodnutí) i řadu dalších měsíců. Prázdninová veselice v kanceláři pražského magistrátu je tedy až dětinsky předčasná. Naivita hlavy pražské koalice je při tom pouhou pověstnou špičkou ledovce problémů, které pražská koalice měla uplynulé 2 roky řešit, a do dnešního dne nevyřešila. Před dvěma lety se například tehdejší vedení hlavního města Prahy prozíravě a velice pragmaticky rozhodlo pomoci Ředitelství silnic a dálnic ve vyjednávání s městskými částmi, kterými okruh prochází. Výsledkem se stal projekt tzv. zelených izolačních pásů, které by měly oddělovat jinak velmi hlučné dopravní stavby od přiléhající obytné zástavby. Své rozhodnutí vtisklo do usnesení rady hlavního města, které bylo v srpnu roku 2018 radou HMP projednáno a schváleno. 

Aktivita, která poprvé v historii projednávání pražského okruhu přinesla efekt v podobě konstruktivní a věcné diskuse vyvrcholila vypsáním územního řízení. Vedení městských částí i hlavního města Prahy došla ke shodě. Stali se z nich ve věci pražského okruhu poprvé v historii partneři. Ke zdárnému projednání územního rozhodnutí tak zbývala jediná věc. Dokončit výkupy pozemků pro realizaci zelených izolačních pásů, plynoucí ze schváleného usnesení rady HMP (mající platnost smlouvy). Dva roky od zahájení územního řízení stavby SOKP 511 uplynou letos 26. září. Dva roky měla nová koalice jednat s vlastníky pozemků a ve věci konat. Dva roky starostové městských částí upozorňovali na nečinnost magistrátu a ubíhající čas. Dva roky jsou definitivně pryč. Po dvou letech není vykoupen jeden jediný metr pozemků pro slíbenou izolační zeleň. Neexistuje jediná smlouva budoucí zavazující prodávajícího prodat a kupujícího zaplatit. Neexistuje žádný náznak toho, že by slib v podobě usnesení rady HMP měl být naplněn. Hlavní město Praha bývalo vždy garantem partnerství a jistoty rozhodnutí pro všechny své občany i všech svých 57 městských částí. V tuto chvíli však dochází k dosud nepoznanému. Podaná ruka neplatí, usnesení rady se neplní a partnerství města s městskými částmi sklouzlo k lacinému pozlátku přemalované MHD a nevyužitých cyklopruhů. 

Zpráva o vydaném územním rozhodnutí je tedy pro Prahu jistě dobrá. Pro některé účastníky řízení však po ní zůstává zvláštní pachuť v ústech. Pachuť, kterou doufám vedení Prahy smyje dodržením slibu a naplnění již přijatého usnesení. Pachuť, která zbytečně kazí to, na co veřejnost dlouhá léta čeká.

Autor: Ondřej Martan, Praha, ČR, 7.8.2020

Ondřej Martan, je starostou Praha – Běchovice a zastupitelem ZHMP za ODS

Psali jsme zde: