Na ruzyňském letišti, dnes letišti Václava Havla, začínají průtahy s jeho rozšířením…

Ukazuje se, že nemůže dojít k rozšíření v podobě výstavby nové ranveje, neboť to bylo přerušeno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který zamítl žádost letiště o odložení účinku kasační stížnosti, kterou podali společně Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic. Šlo o důsledek rozhodnutí krajského soudu, který zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje. Navzdory tomuto rozhodnutí, letiště počítá s rozšířením o novou ranvej. (informaci přinesl deník E15)

Ta měla být podle původního plánu dokončena v roce 2025, i když to zhoršuje situaci obcí Nebušice a Suchdol. Obyvatelé těchto obcí si stěžují na zátěž, zejména v podobě hluku a emisí. Již dříve se proti rozšíření letiště vyjádřila i řada spolků a organizací, včetně Spolku Pro Hanspaulku. 

Krajský soud v celé věci kritizoval nedostatečné vyhodnocení dopadů, které bude mít na okolí, výstavba a fungování nové ranveje, zatímco letiště dál trvá na rozšíření svých kapacit. Letiště obhajuje svůj záměr tím, že se během loňského roku dostalo na hranici kapacit, když odbavilo 17,8 miliónu lidí. Tato investice by podle vyjádření letiště měla vyjít na 16 miliard Kč, a celkový program rozšíření letištních kapacit, až na 55 miliard Kč.

Jde tak o velice nešťastný střet mezi ekonomickými potřebami letiště i města, a životní úrovní a potřebami místních občanů.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 19.8.2020