Rada hlavního města Prahy schválila další investice do nových pobytových sociálních služeb…

Spolu s dalšími projekty tak částka převýší jednu miliardu korun. Navýšením investic se chce město dopracovat k dlouhodobému cíli – vytvoření kvalitní infrastruktury sociálních služeb.

Praha vyčlení celkem jednu miliardu na projekty seniorského bydlení s péčí, odlehčovací služby pro rodiny s dětmi, chráněné bydlení, nebo zařízení pro osoby bez domova. Kromě investic do údržby a vybavení existujících objektů, jejichž smyslem je zachování bezpečí klientů a personálu, se pražská koalice zaměřuje na rozvoj nových kapacit péče. Některé segmenty sociálních služeb jsou v Praze dlouhodobě podfinancované a jejich rozvoj roky stagnuje, například u seniorských služeb chybí koncepční řešení i dlouhodobá vize. To nyní město již mění. Jiným druhem služeb, které prakticky úplně chybí, jsou odlehčovací služby pro rodiny s dětmi.

„Na poslední Radě jsme schválili investice do projektů, které měly být již dávno hotové. Resuscitujeme i deset let staré záměry, které bude třeba upravit podle současných trendů. Dokresluje to nekoncepční přístup minulých vedení Prahy. Navýšením sledujeme i dlouhodobý cíl – chceme vybudovat kvalitní sociální infrastrukturu, zejména pro seniory a rodiny s dětmi,“  říká Milena Johnová, radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky.

radní Milena Johnová

Prvním oživeným projektem je Domov pro seniory v Dolních Počernicích. Územní rozhodnutí existuje již od roku 2013, projekt se ale do další fáze neposunul. Proto město nyní schválilo finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.

Obdobný osud má i projekt v Praze 9, kde existuje už i stavební povolení. Několikrát se ale změnil účel stavby a na realizaci projektu také nikdy nedošlo. S ohledem na absenci odlehčovacích pobytových služeb pro děti s postižením zde Praha vybuduje centrum Rokytka, které pomůže rodinám s dětmi s postižením.

Další investiční prostředky jsou určeny pro pražskou příspěvkovou organizaci, která sídlí v Terezíně a poskytuje služby lidem s duševním onemocněním. Díky investicím vznikne kapacita chráněného bydlení v léta prázdných objektech, které umožní poskytovat péči v prostředí, kde bude možné plně vyhovět individuálním potřebám lidí s postižením.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 28.8.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_schvalila_dalsi_investice_do.html