Nerad to říkám, ale občas dojde i na má slova…

Je mi skoro 40, tak si snad tuhle otřepanou větu projednou dovolit mohu…

Nejprve několik faktů: 

1) Do půlnoci ze 31. srpna na 1. září bylo na stavební úřad Prahy 22 (Uhříněves) doručeno 46 odvolání proti pražskému okruhu – stavbě 511 (Běchovice  – D1). 

2) Odhadované zdržení vydání pravomocného územního rozhodnutí se tedy pohybuje v rozmezí 6 – 12 měsíců. 

Psali jsme zde:

Počet odvolání při tom nehraje roli.

Pro délku vypořadacího procesu není podstatné, jestli přišlo odvolání jedno, nebo jich stavební úřad vyřizuje desítky. Ke zkomplikování situace stačí pár dobře napsaných právnických elaborátů. Úředníky stavebního úřadu, tak zaměstnáte na řadu měsíců.

Doručená odvolání jistě nejsou překvapením pro ŘSD ani stavební úřad Prahy 22. Po téměř 20 létech připrav a zkušeností to bylo na tapetě. Jediné co by mohlo v tuto chvíli překvapit by byla neschopnost úřadu vypořádat připomínky a potvrdit tak svůj výrok. 

Červencový jásot primátora Prahy Zdeňka Hřiba nad vydaným nepravomocným územním rozhodnutím, se tak ukazuje jako reálně předčasný. 

Zásadními problémy stavby 511 se tak nemusí stát podaná odvolání. Mnohem závažnějším problémem se do budoucích let jeví nedotažené závazky města k jednotlivým městským částem dotčeným stavbou 511.

Prvním, a nejdůležitějším slibem hlavního města Prahy, který dosud nebyl dodržen jsou výkupy pozemků pro realizaci projektu tzv. zelených izolačních pásů. Ty mají oddělit stávající zástavbu městských částí od hlučné komunikace. Rada města se k tomuto kroku zavazala již v srpnu 2018 a dosud nebyl vykoupen jediný metr pozemků. Příslib výkupu pozemků měl přitom zásadní vliv na průběh jednání o územním rozhodnutí. Po 15 letech komplikací začaly městské části chápat snahu města jako podanou pomocnou ruku a nabídku izolačních zelených pásů jako tolik očekávaný nadstandardní krok k lepšímu životnímu prostředí. 

Dalším závazkem byly zvýšené investice v zasažených městských částech. Zmíněné prostředky měly vykompenzovat zhoršené životní podmínky obyvatel zejména po dobu výstavby. Z těchto, již 2 roky známých požadavků městských částí, bylo, stejně jako v případě zelených pásů, splněno jen velmi málo. Většina starostů tak stále čeká, jak se stávající reprezentace hlavního města Prahy zachová.

Praha má před sebou řadu výzev. Kromě Pražského okruhu je to okruh městský (Blanka 2), Metro D, totální rekonstrukce mostů a mnoho dalších. U každé zmíněné stavby potřebuje město své městské části jako klíčové partnery. Bude proto naprosto zásadní sledovat, jak se po zkušenosti se stavbou Pražského okruhu změní atmosféra vyjednávání a míra důvěry v již zmíněné partnerství. Věřím, že reprezentace hlavního města udělá vše pro to, aby své dobré jméno udržela, nebo dokonce vylepšila a svým závazkům dostojí.

Autor: Ondřej Martan, Starosta Praha-Běchovice, zastupitel ZHMP za ODS, Praha, ČR, 2.9.2020

Psali jsme zde: