Příjmy Prahy 2 budou letos téměř o 33 milionů nižší, než se na začátku roku předpokládalo…

Důvodem jsou vládní nařízení, která měla zamezit šíření nemoci covid-19. Radnice proto bude šetřit na běžných výdajích i investičních akcích. Snížení rozpočtu na letošní rok  schválili zastupitelé městské části. Nově radnice počítá s příjmy 506,5 milionu a výdaji 726,2 milionu korun.

Radnice předpokládá nižší daňové a nedaňové příjmy i tržby z vlastní podnikatelské činnosti, jak vyplývá z přílohy k usnesení. Vzhledem k pandemii koronaviru v rozpočtu přihlédla k nižšímu výnosu například z poplatků z pobytu a užívání veřejného prostranství kvůli rušení kulturních akcí.

Šetření se dotkne zvláště investic. Kapitálové výdaje jsou podle upraveného rozpočtu téměř o 25 milionů korun, tedy téměř o polovinu nižší oproti plánům na začátku roku. Zhruba o třetinu méně peněz je vyčleněno na práce na hřišti při ZŠ Jana Masaryka a revitalizaci Lumírových sadů. Méně bude letos radnice investovat také do stavby parkovacího domu v ulici Pod Nuselskými schody a do zbudování zařízení pro seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou, tedy projektu s názvem Nový domov. Radnice se domov, který bude stát na území vymezeném ulicemi Italská, Lichnická, Španělská a Kunětická, rozhodla postavit kvůli nedostatku míst zejména pro lidi trpící demencí v pobytových zařízeních v Praze. Úpravy se dotkly i běžných výdajů, jak je z dostupného dokumentu patrné.

V únoru zastupitelé schválili, že bude radnice letos hospodařit s příjmy 539,34 milionu korun a výdaji 759,14 milionu. Rozdíl měl být krytý mimo jiné úsporami z minulých let. Na investice mělo putovat více než 218 milionů korun.

Praha 2 zahrnuje velký díl centra hlavního města, jsou v ní části Nového Města, Královských Vinohrad a Nuslí a také Vyšehrad. Současné hranice druhé městské části byly stanoveny v roce 1960. Praha 2 má rozlohu 418 hektarů a žije v ní téměř 50.000 obyvatel.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR, 8.9.2020