Další fáze rekonstrukce na Nádražní…

Do delší době jsme opět navštívili stavbu na Nádražní ulici. Se stavbyvedoucim Ing. Hochem jsme měli domluveno, že si na nás v době oběda udělá čas a provede nás po stavbě.

Práce na novém tramvajové tělese se už pozvolna přesouvají k budoucímu napojení na trať do Hlubočep. Zde byl ve čtvrtek vyfrézovaním odstraněn zbytek konstrukčních vrstev původní trati a budou zahájeny zemní práce a realizace nových konstrukčních vrstev…Tramvajová trať na „smíchovské straně“ je dokončena až k předpolí zlíchovského mostu a v této oblasti probíhají práce na pokládce obrub a realizace definitivnich povrchů z litého asfaltu. Jsou dokončeny přeložky inženýrských sítí a v koordinaci s PVK jsou vyměňovány vodovodní šoupata a hydranty. Jakmile bude výměna armatur skončena započnou práce na vozovkách v celém úseku od Smíchovského nádraží po Strakonickou…

Na závěr děkujeme stavbyvedoucimu za doprovod a odborný výklad. Ať se dílo daří…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 12.9.2020

Psali jsme zde: