Praha 2 je nejlepším místem pro podnikání v metropoli & Praha 7 získala ocenění za podnikatelské prostředí a komunikaci…

Městská část Praha 2 je podle srovnávacího výzkumu analytické agentury Datank nejlepším místem pro podnikatele v metropoli. 

Ve srovnání mezi 22 pražskými městskými částmi se Praha 2 umístila na prvním místě a potvrdila tak renomé transparentní městské části, která je přívětivá vůči podnikatelům a vytváří jim ty nejlepší podmínky.

Na čelních místech výzkumu se svým přístupem k podnikání a výkonem veřejné správy Praha 2 drží už jedenáctým rokem. K titulu Město pro byznys, který získala již v letech 2012, 2013, 2014 a 2017, si v loňském roce radnice přidala i titul Město pro byznys desetiletí.

Jak ostatně tehdy uvedla výzkumná agentura, Praha 2 má vyrovnané výsledky jak v části výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí, tak v druhé části, která se zabývá přístupem veřejné správy. Do TOP3 v rámci celé Prahy se Městská část Praha 2 opakovaně za uplynulé desetiletí dostala v kategorii počtu podnikatelů a firem. Kvalitní komunikaci radnice směrem k podnikatelům dokládá vysoký scóring úředních hodin. Radnice se může pochlubit také svými webovými stránkami, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše podstatné například pro to, co potřebují do začátku podnikání nebo co si potřebují vyřídit směrem k veřejné správě.

„Dnešní ocenění je důkazem dlouhodobé stability naší městské části a vysoké úrovně poskytovaných služeb. Je zároveň závazkem, který nás nutí nadále pracovat na rozvoji a neustálém zdokonalování těchto služeb. Podpora podnikání zvlášť letos nabývá na významu, kdy si řada podnikatelů díky pandemii a mnoha vládním opatřením sáhla doslova na dno. Naše městská část proto hned zkraje přijala řadu podpůrných opatření a nastavila podmínky pro jejich čerpání. Z dlouhodobého hlediska jsem přesvědčen, že to byl krok správným směrem,“ uvedl při převzetí ocenění místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

místostarosta Prahy 2 Jan Korseska za ODS

Jednotlivé městské části byly v rámci výzkumu srovnávány již tradičně ve dvou oblastech a celkem deseti kritériích. První oblastí pro posouzení byl přístup veřejné správy, v rámci kterého byla hodnocena kritéria: podpora webových stránek, test elektronické komunikace, úřední hodiny. Ve druhé oblasti týkající se podnikatelského prostředí byly srovnávacími kritérii: podíl podnikatelů, podíl právnických osob, vývoj počtu ekonomických subjektů, podíl malých a středních firem, cizinci mezi podnikateli, změna počtu obyvatel a bytová výstavba.

Praha 2 tak byla znovu oceněna za kvalitní webové stránky, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše podstatné pro komunikaci s veřejnou správou i pro své podnikání. V rámci hlavního města Prahy také zaznamenala vůbec nejvyšší změnu počtu obyvatel.

Praha 7 získala ocenění za podnikatelské prostředí a komunikaci 

Praha 7 letos znovu patří mezi podnikatelsky nejpřívětivější městské části. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, kde stejně jako v loňském roce Sedmička obsadila 2. místo. Nejlépe z celého hlavního města sedmá městská část dopadla v hodnocení komunikace.

Místostarostka P7 Lenka Burgerová při přebírání ocenění

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Mezi pražskými městskými částmi v letošním roce Praha 7 obsadila celkové 2. místo za Prahou 2. Navázala tak na úspěchy z předchozích let. V uplynulých ročnících soutěže Praha 7 získala jedno prvenství, tři stříbra a jednu třetí příčku, což z ní činí třetí nejúspěšnější pražskou městskou část.

„Obzvláště letos mě ocenění moc potěšilo. Velké uznání však patří především našim živnostníkům a firmám za to, jak se perou se současnou krizí. Snažíme se jim pomáhat, aby to zvládli. Už na jaře jsme odložili nájmy všem podnikatelům v našich objektech až do konce roku a nyní jim odpouštíme 80 % nájemného za sedm měsíců. Vyjednali jsme předzahrádky a uliční prodej zdarma. Všechny firmy a organizace z Prahy 7 také mohou využít bezplatnou inzerci v našem časopise Hobulet. Vážíme si jejich práce a doufáme, že se na Sedmičce udrží,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Nejlepšího výsledku z celého hlavního města letos Sedmička dosáhla v části výzkumu zaměřené na přístup veřejné správy. Pozitivně byla hodnocena především kvalitní, včasná a informovaná komunikace, kde se Praha 7 blýskla vůbec nejlepším hodnocením ze všech městských částí. Do výsledků se kladně promítlo také to, že se v Praze 7 výrazně prosazuje bytová výstavba.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys byly v Praze vyhlášeny ve středu 16. 9. na krajském setkání Svazu měst a obcí na Magistrátu hlavního města Prahy. Vyhlašovatel výzkumu je týdeník Ekonom. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.

Autor: Redakce, Praha 2 & Praha 7, ČR, 19.9.2020

Další informace naleznete na: 

https://www.mestoprobyznys.cz/actuality/nejlepsi-mestskou-casti-pro-podnikani-je-praha-2/

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Praha-2-je-nejlepsim-mistem-pro-podnikani-v-metropoli-1.html

https://www.praha7.cz/kategorie/hlavni-zpravy/